Xử lý nghiêm hành vi không đi khám vẫn có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

ANTD.VN - Trước những thông tin về người bệnh không đi khám vẫn được cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH, Bảo hiểm Việt Nam đã yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm.