Xem người dân và du khách xếp hàng nhận vé miễn phí trải nghiệm xe bus 2 tầng ở Thủ đô dịp Quốc khánh 2023Xem người dân và du khách xếp hàng nhận vé miễn phí trải nghiệm xe bus 2 tầng ở Thủ đô dịp Quốc khánh 2023Xem người dân và du khách xếp hàng nhận vé miễn phí trải nghiệm xe bus 2 tầng ở Thủ đô dịp Quốc khánh 2023Xem người dân và du khách xếp hàng nhận vé miễn phí trải nghiệm xe bus 2 tầng ở Thủ đô dịp Quốc khánh 2023Xem người dân và du khách xếp hàng nhận vé miễn phí trải nghiệm xe bus 2 tầng ở Thủ đô dịp Quốc khánh 2023Xem người dân và du khách xếp hàng nhận vé miễn phí trải nghiệm xe bus 2 tầng ở Thủ đô dịp Quốc khánh 2023Xem người dân và du khách xếp hàng nhận vé miễn phí trải nghiệm xe bus 2 tầng ở Thủ đô dịp Quốc khánh 2023Xem người dân và du khách xếp hàng nhận vé miễn phí trải nghiệm xe bus 2 tầng ở Thủ đô dịp Quốc khánh 2023Xem người dân và du khách xếp hàng nhận vé miễn phí trải nghiệm xe bus 2 tầng ở Thủ đô dịp Quốc khánh 2023Xem người dân và du khách xếp hàng nhận vé miễn phí trải nghiệm xe bus 2 tầng ở Thủ đô dịp Quốc khánh 2023Xem người dân và du khách xếp hàng nhận vé miễn phí trải nghiệm xe bus 2 tầng ở Thủ đô dịp Quốc khánh 2023Xem người dân và du khách xếp hàng nhận vé miễn phí trải nghiệm xe bus 2 tầng ở Thủ đô dịp Quốc khánh 2023Xem người dân và du khách xếp hàng nhận vé miễn phí trải nghiệm xe bus 2 tầng ở Thủ đô dịp Quốc khánh 2023Xem người dân và du khách xếp hàng nhận vé miễn phí trải nghiệm xe bus 2 tầng ở Thủ đô dịp Quốc khánh 2023Xem người dân và du khách xếp hàng nhận vé miễn phí trải nghiệm xe bus 2 tầng ở Thủ đô dịp Quốc khánh 2023

Xem người dân và du khách xếp hàng nhận vé miễn phí trải nghiệm xe bus 2 tầng ở Thủ đô dịp Quốc khánh 2023

ANTD.VN -  Ngày 1-9, rất đông người dân và du khách đã tìm tới khu vực Vườn hoa 19/8 để xếp hàng, chờ nhận vé miễn phí tham quan Thủ đô trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2023.