Xe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của Đức ảnh 1Xe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của Đức ảnh 2Xe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của Đức ảnh 3Xe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của Đức ảnh 4Xe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của Đức ảnh 5Xe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của Đức ảnh 6Xe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của Đức ảnh 7Xe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của Đức ảnh 8Xe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của Đức ảnh 9Xe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của Đức ảnh 10Xe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của Đức ảnh 11Xe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của Đức ảnh 12Xe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của Đức ảnh 13Xe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của Đức ảnh 14Xe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của Đức ảnh 15Xe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của Đức ảnh 16Xe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của Đức ảnh 17Xe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của Đức ảnh 18Xe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của Đức ảnh 19Xe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của Đức ảnh 20Xe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của Đức ảnh 21Xe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của Đức ảnh 22Xe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của Đức ảnh 23Xe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của Đức ảnh 24Xe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của Đức ảnh 25

Xe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của Đức

ANTD.VN - Xe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan được phát triển với nhiều tiêu chuẩn NATO. Xe được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, tuy vậy khi so sánh với Leopard 2 của Đức, dòng chiến xa này lại tỏ ra không hiệu suất như mong đợi.