Xe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của ĐứcXe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của ĐứcXe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của ĐứcXe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của ĐứcXe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của ĐứcXe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của ĐứcXe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của ĐứcXe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của ĐứcXe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của ĐứcXe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của ĐứcXe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của ĐứcXe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của ĐứcXe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của ĐứcXe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của ĐứcXe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của ĐứcXe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của ĐứcXe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của ĐứcXe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của ĐứcXe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của ĐứcXe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của ĐứcXe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của ĐứcXe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của ĐứcXe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của ĐứcXe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của ĐứcXe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của Đức

Xe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan 'hụt hơi trước Leopard 2 của Đức

ANTD.VN - Xe tăng chủ lực PT-91 của Ba Lan được phát triển với nhiều tiêu chuẩn NATO. Xe được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, tuy vậy khi so sánh với Leopard 2 của Đức, dòng chiến xa này lại tỏ ra không hiệu suất như mong đợi.