Xe tăng mới nhất của Triều Tiên mang dáng dấp của cả Nga và Mỹ ảnh 1Xe tăng mới nhất của Triều Tiên mang dáng dấp của cả Nga và Mỹ ảnh 2Xe tăng mới nhất của Triều Tiên mang dáng dấp của cả Nga và Mỹ ảnh 3Xe tăng mới nhất của Triều Tiên mang dáng dấp của cả Nga và Mỹ ảnh 4Xe tăng mới nhất của Triều Tiên mang dáng dấp của cả Nga và Mỹ ảnh 5Xe tăng mới nhất của Triều Tiên mang dáng dấp của cả Nga và Mỹ ảnh 6Xe tăng mới nhất của Triều Tiên mang dáng dấp của cả Nga và Mỹ ảnh 7Xe tăng mới nhất của Triều Tiên mang dáng dấp của cả Nga và Mỹ ảnh 8Xe tăng mới nhất của Triều Tiên mang dáng dấp của cả Nga và Mỹ ảnh 9Xe tăng mới nhất của Triều Tiên mang dáng dấp của cả Nga và Mỹ ảnh 10Xe tăng mới nhất của Triều Tiên mang dáng dấp của cả Nga và Mỹ ảnh 11Xe tăng mới nhất của Triều Tiên mang dáng dấp của cả Nga và Mỹ ảnh 12Xe tăng mới nhất của Triều Tiên mang dáng dấp của cả Nga và Mỹ ảnh 13Xe tăng mới nhất của Triều Tiên mang dáng dấp của cả Nga và Mỹ ảnh 14Xe tăng mới nhất của Triều Tiên mang dáng dấp của cả Nga và Mỹ ảnh 15Xe tăng mới nhất của Triều Tiên mang dáng dấp của cả Nga và Mỹ ảnh 16Xe tăng mới nhất của Triều Tiên mang dáng dấp của cả Nga và Mỹ ảnh 17Xe tăng mới nhất của Triều Tiên mang dáng dấp của cả Nga và Mỹ ảnh 18

Xe tăng mới nhất của Triều Tiên mang dáng dấp của cả Nga và Mỹ

ANTD.VN - Xe tăng mới nhất của Triều Tiên với thiết kế ngoại hình có phần giống với cả M1A2 Abrams của Mỹ và T-14 Armata của Nga. Hiện thông số chi tiết của loại vũ khí này vẫn còn là điều bí ẩn.