Vì sao Mỹ chế tạo xe tăng M60 cao nhất thế giới bất chấp việc dễ bị bắn hạ? ảnh 1Vì sao Mỹ chế tạo xe tăng M60 cao nhất thế giới bất chấp việc dễ bị bắn hạ? ảnh 2Vì sao Mỹ chế tạo xe tăng M60 cao nhất thế giới bất chấp việc dễ bị bắn hạ? ảnh 3Vì sao Mỹ chế tạo xe tăng M60 cao nhất thế giới bất chấp việc dễ bị bắn hạ? ảnh 4Vì sao Mỹ chế tạo xe tăng M60 cao nhất thế giới bất chấp việc dễ bị bắn hạ? ảnh 5Vì sao Mỹ chế tạo xe tăng M60 cao nhất thế giới bất chấp việc dễ bị bắn hạ? ảnh 6Vì sao Mỹ chế tạo xe tăng M60 cao nhất thế giới bất chấp việc dễ bị bắn hạ? ảnh 7Vì sao Mỹ chế tạo xe tăng M60 cao nhất thế giới bất chấp việc dễ bị bắn hạ? ảnh 8Vì sao Mỹ chế tạo xe tăng M60 cao nhất thế giới bất chấp việc dễ bị bắn hạ? ảnh 9Vì sao Mỹ chế tạo xe tăng M60 cao nhất thế giới bất chấp việc dễ bị bắn hạ? ảnh 10Vì sao Mỹ chế tạo xe tăng M60 cao nhất thế giới bất chấp việc dễ bị bắn hạ? ảnh 11Vì sao Mỹ chế tạo xe tăng M60 cao nhất thế giới bất chấp việc dễ bị bắn hạ? ảnh 12Vì sao Mỹ chế tạo xe tăng M60 cao nhất thế giới bất chấp việc dễ bị bắn hạ? ảnh 13Vì sao Mỹ chế tạo xe tăng M60 cao nhất thế giới bất chấp việc dễ bị bắn hạ? ảnh 14Vì sao Mỹ chế tạo xe tăng M60 cao nhất thế giới bất chấp việc dễ bị bắn hạ? ảnh 15Vì sao Mỹ chế tạo xe tăng M60 cao nhất thế giới bất chấp việc dễ bị bắn hạ? ảnh 16Vì sao Mỹ chế tạo xe tăng M60 cao nhất thế giới bất chấp việc dễ bị bắn hạ? ảnh 17Vì sao Mỹ chế tạo xe tăng M60 cao nhất thế giới bất chấp việc dễ bị bắn hạ? ảnh 18Vì sao Mỹ chế tạo xe tăng M60 cao nhất thế giới bất chấp việc dễ bị bắn hạ? ảnh 19Vì sao Mỹ chế tạo xe tăng M60 cao nhất thế giới bất chấp việc dễ bị bắn hạ? ảnh 20Vì sao Mỹ chế tạo xe tăng M60 cao nhất thế giới bất chấp việc dễ bị bắn hạ? ảnh 21Vì sao Mỹ chế tạo xe tăng M60 cao nhất thế giới bất chấp việc dễ bị bắn hạ? ảnh 22

Vì sao Mỹ chế tạo xe tăng M60 cao nhất thế giới bất chấp việc dễ bị bắn hạ?

ANTD.VN -  Với chiều cao 3,27m, xe tăng chủ lực của Mỹ- M60 hiện là dòng chiến xa có thiết kế cao nhất thế giới. Với chiều cao vượt trội, xe tăng sẽ dễ dàng quan sát chiến trường hơn, tạo sự thoải mái cho đối thủ trong tác chiến khắc nghiệt, nhưng nó lại dễ trở thành mục tiêu bị hạ hơn.