Xe tăng Challenger 2 không thể bị phá hủy kể cả khi trúng... 70 phát đạn diệt tăng ảnh 1Xe tăng Challenger 2 không thể bị phá hủy kể cả khi trúng... 70 phát đạn diệt tăng ảnh 2Xe tăng Challenger 2 không thể bị phá hủy kể cả khi trúng... 70 phát đạn diệt tăng ảnh 3Xe tăng Challenger 2 không thể bị phá hủy kể cả khi trúng... 70 phát đạn diệt tăng ảnh 4Xe tăng Challenger 2 không thể bị phá hủy kể cả khi trúng... 70 phát đạn diệt tăng ảnh 5Xe tăng Challenger 2 không thể bị phá hủy kể cả khi trúng... 70 phát đạn diệt tăng ảnh 6Xe tăng Challenger 2 không thể bị phá hủy kể cả khi trúng... 70 phát đạn diệt tăng ảnh 7Xe tăng Challenger 2 không thể bị phá hủy kể cả khi trúng... 70 phát đạn diệt tăng ảnh 8Xe tăng Challenger 2 không thể bị phá hủy kể cả khi trúng... 70 phát đạn diệt tăng ảnh 9Xe tăng Challenger 2 không thể bị phá hủy kể cả khi trúng... 70 phát đạn diệt tăng ảnh 10Xe tăng Challenger 2 không thể bị phá hủy kể cả khi trúng... 70 phát đạn diệt tăng ảnh 11Xe tăng Challenger 2 không thể bị phá hủy kể cả khi trúng... 70 phát đạn diệt tăng ảnh 12Xe tăng Challenger 2 không thể bị phá hủy kể cả khi trúng... 70 phát đạn diệt tăng ảnh 13Xe tăng Challenger 2 không thể bị phá hủy kể cả khi trúng... 70 phát đạn diệt tăng ảnh 14Xe tăng Challenger 2 không thể bị phá hủy kể cả khi trúng... 70 phát đạn diệt tăng ảnh 15

Xe tăng Challenger 2 không thể bị phá hủy kể cả khi trúng... 70 phát đạn diệt tăng

ANTD.VN - Xe tăng Challenger 2 do Anh chế tạo được xem là dòng chiến xa vững chắc nhất thế giới vào thời điểm hiện nay.