Tàu ngầm Blekinge Thụy Điển soán ngôi 'sát thủ dưới nước' đáng sợ nhất của Type 212A Đức ảnh 1Tàu ngầm Blekinge Thụy Điển soán ngôi 'sát thủ dưới nước' đáng sợ nhất của Type 212A Đức ảnh 2Tàu ngầm Blekinge Thụy Điển soán ngôi 'sát thủ dưới nước' đáng sợ nhất của Type 212A Đức ảnh 3Tàu ngầm Blekinge Thụy Điển soán ngôi 'sát thủ dưới nước' đáng sợ nhất của Type 212A Đức ảnh 4Tàu ngầm Blekinge Thụy Điển soán ngôi 'sát thủ dưới nước' đáng sợ nhất của Type 212A Đức ảnh 5Tàu ngầm Blekinge Thụy Điển soán ngôi 'sát thủ dưới nước' đáng sợ nhất của Type 212A Đức ảnh 6Tàu ngầm Blekinge Thụy Điển soán ngôi 'sát thủ dưới nước' đáng sợ nhất của Type 212A Đức ảnh 7Tàu ngầm Blekinge Thụy Điển soán ngôi 'sát thủ dưới nước' đáng sợ nhất của Type 212A Đức ảnh 8Tàu ngầm Blekinge Thụy Điển soán ngôi 'sát thủ dưới nước' đáng sợ nhất của Type 212A Đức ảnh 9Tàu ngầm Blekinge Thụy Điển soán ngôi 'sát thủ dưới nước' đáng sợ nhất của Type 212A Đức ảnh 10Tàu ngầm Blekinge Thụy Điển soán ngôi 'sát thủ dưới nước' đáng sợ nhất của Type 212A Đức ảnh 11Tàu ngầm Blekinge Thụy Điển soán ngôi 'sát thủ dưới nước' đáng sợ nhất của Type 212A Đức ảnh 12Tàu ngầm Blekinge Thụy Điển soán ngôi 'sát thủ dưới nước' đáng sợ nhất của Type 212A Đức ảnh 13Tàu ngầm Blekinge Thụy Điển soán ngôi 'sát thủ dưới nước' đáng sợ nhất của Type 212A Đức ảnh 14Tàu ngầm Blekinge Thụy Điển soán ngôi 'sát thủ dưới nước' đáng sợ nhất của Type 212A Đức ảnh 15

Tàu ngầm Blekinge Thụy Điển soán ngôi 'sát thủ dưới nước' đáng sợ nhất của Type 212A Đức

ANTD.VN - Tàu ngầm Blekinge (A26) do Thụy Điển nghiên cứu chế tạo là sự kế thừa của lớp Gotland nổi tiếng trong quá khứ.