Đại tá NATO: Tiêm kích F-35 Mỹ sẽ phải rút lui nếu đụng độ Su-35 Nga ảnh 1Đại tá NATO: Tiêm kích F-35 Mỹ sẽ phải rút lui nếu đụng độ Su-35 Nga ảnh 2Đại tá NATO: Tiêm kích F-35 Mỹ sẽ phải rút lui nếu đụng độ Su-35 Nga ảnh 3Đại tá NATO: Tiêm kích F-35 Mỹ sẽ phải rút lui nếu đụng độ Su-35 Nga ảnh 4Đại tá NATO: Tiêm kích F-35 Mỹ sẽ phải rút lui nếu đụng độ Su-35 Nga ảnh 5Đại tá NATO: Tiêm kích F-35 Mỹ sẽ phải rút lui nếu đụng độ Su-35 Nga ảnh 6Đại tá NATO: Tiêm kích F-35 Mỹ sẽ phải rút lui nếu đụng độ Su-35 Nga ảnh 7Đại tá NATO: Tiêm kích F-35 Mỹ sẽ phải rút lui nếu đụng độ Su-35 Nga ảnh 8Đại tá NATO: Tiêm kích F-35 Mỹ sẽ phải rút lui nếu đụng độ Su-35 Nga ảnh 9Đại tá NATO: Tiêm kích F-35 Mỹ sẽ phải rút lui nếu đụng độ Su-35 Nga ảnh 10Đại tá NATO: Tiêm kích F-35 Mỹ sẽ phải rút lui nếu đụng độ Su-35 Nga ảnh 11Đại tá NATO: Tiêm kích F-35 Mỹ sẽ phải rút lui nếu đụng độ Su-35 Nga ảnh 12Đại tá NATO: Tiêm kích F-35 Mỹ sẽ phải rút lui nếu đụng độ Su-35 Nga ảnh 13Đại tá NATO: Tiêm kích F-35 Mỹ sẽ phải rút lui nếu đụng độ Su-35 Nga ảnh 14

Đại tá NATO: Tiêm kích F-35 Mỹ sẽ phải rút lui nếu đụng độ Su-35 Nga

ANTD.VN - Điều gì xảy ra nếu tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ đối đầu trực diện chiến đấu cơ Su-35 Nga là điều được nhiều chuyên gia quân sự quan tâm tìm hiểu.