Vùng Tây Bắc sinh hoạt đắt đỏ nhất trong cả nước

  • 27/06/2015 06:37
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTĐ - Tổng cục Thống kê cho biết, vùng Tây Bắc có chỉ số giá sinh hoạt (SCOLI) đắt đỏ nhất cả nước trong các năm từ 2010-2014. 

 Cụ thể, so với vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Tây Bắc có chỉ số SCOLI cao nhất, từ 104,78- 108,81%. Chỉ số này cao hơn ở hầu hết các nhóm hàng: may mặc, vật liệu xây dựng, giao thông, thiết bị đồ dùng gia đình… với mức giá bình quân cao hơn từ 2-9%.

 Theo Tổng Cục thống kê, chi phí lưu thông cao là một yếu tố tác động đến mức giá của các mặt hàng thiết yếu trong vùng này. Tiếp đến là vùng Đông Nam bộ, cao hơn từ 101,61- 102,36% so với vùng đồng bằng sông Hồng. Đồng bằng sông Cửu Long có chỉ số SCOLI thấp nhất cả nước, từ 95,97-98,08%. Đáng chú ý, mức độ đắt đỏ ở vùng Tây Bắc đang có xu hướng ngày càng tăng. 

Khi chọn Hà Nội là gốc so sánh, TP.HCM là địa phương có chỉ số SCOLI cao nhất cả nước trong các năm 2010-2012 do học phí tại địa phương này cao hơn Hà Nội đến 40%. 

Tin cùng chuyên mục