Vũ khí bí mật tầm bắn 1.000 km của Ukraine đã tập kích căn cứ không quân Nga? ảnh 1Vũ khí bí mật tầm bắn 1.000 km của Ukraine đã tập kích căn cứ không quân Nga? ảnh 2Vũ khí bí mật tầm bắn 1.000 km của Ukraine đã tập kích căn cứ không quân Nga? ảnh 3Vũ khí bí mật tầm bắn 1.000 km của Ukraine đã tập kích căn cứ không quân Nga? ảnh 4Vũ khí bí mật tầm bắn 1.000 km của Ukraine đã tập kích căn cứ không quân Nga? ảnh 5Vũ khí bí mật tầm bắn 1.000 km của Ukraine đã tập kích căn cứ không quân Nga? ảnh 6Vũ khí bí mật tầm bắn 1.000 km của Ukraine đã tập kích căn cứ không quân Nga? ảnh 7Vũ khí bí mật tầm bắn 1.000 km của Ukraine đã tập kích căn cứ không quân Nga? ảnh 8Vũ khí bí mật tầm bắn 1.000 km của Ukraine đã tập kích căn cứ không quân Nga? ảnh 9Vũ khí bí mật tầm bắn 1.000 km của Ukraine đã tập kích căn cứ không quân Nga? ảnh 10Vũ khí bí mật tầm bắn 1.000 km của Ukraine đã tập kích căn cứ không quân Nga? ảnh 11Vũ khí bí mật tầm bắn 1.000 km của Ukraine đã tập kích căn cứ không quân Nga? ảnh 12Vũ khí bí mật tầm bắn 1.000 km của Ukraine đã tập kích căn cứ không quân Nga? ảnh 13Vũ khí bí mật tầm bắn 1.000 km của Ukraine đã tập kích căn cứ không quân Nga? ảnh 14Vũ khí bí mật tầm bắn 1.000 km của Ukraine đã tập kích căn cứ không quân Nga? ảnh 15

Vũ khí bí mật tầm bắn 1.000 km của Ukraine đã tập kích căn cứ không quân Nga?

ANTD.VN - Căn cứ không quân Nga nhiều khả năng đã bị thứ vũ khí bí mật có tầm bắn 1.000 km mà Ukraine có dịp giới thiệu gần đây tập kích. Đó là giả thuyết do giới quan sát quốc tế đưa ra.