USV Magura V5 của Ukraine khiến Nga thiệt hại 500 triệu USD ở Biển Đen?USV Magura V5 của Ukraine khiến Nga thiệt hại 500 triệu USD ở Biển Đen?USV Magura V5 của Ukraine khiến Nga thiệt hại 500 triệu USD ở Biển Đen?USV Magura V5 của Ukraine khiến Nga thiệt hại 500 triệu USD ở Biển Đen?USV Magura V5 của Ukraine khiến Nga thiệt hại 500 triệu USD ở Biển Đen?USV Magura V5 của Ukraine khiến Nga thiệt hại 500 triệu USD ở Biển Đen?USV Magura V5 của Ukraine khiến Nga thiệt hại 500 triệu USD ở Biển Đen?USV Magura V5 của Ukraine khiến Nga thiệt hại 500 triệu USD ở Biển Đen?USV Magura V5 của Ukraine khiến Nga thiệt hại 500 triệu USD ở Biển Đen?USV Magura V5 của Ukraine khiến Nga thiệt hại 500 triệu USD ở Biển Đen?USV Magura V5 của Ukraine khiến Nga thiệt hại 500 triệu USD ở Biển Đen?USV Magura V5 của Ukraine khiến Nga thiệt hại 500 triệu USD ở Biển Đen?USV Magura V5 của Ukraine khiến Nga thiệt hại 500 triệu USD ở Biển Đen?USV Magura V5 của Ukraine khiến Nga thiệt hại 500 triệu USD ở Biển Đen?USV Magura V5 của Ukraine khiến Nga thiệt hại 500 triệu USD ở Biển Đen?

USV Magura V5 của Ukraine khiến Nga thiệt hại 500 triệu USD ở Biển Đen?

ANTD.VN - Ukraine tiết lộ, xuồng tự sát Magura V5 chính là một trong những khí tài hiệu quả nhất của Kiev ở Biển Đen. Chúng đã đánh chìm một số chiến hạm, làm Nga thiệt hại khoảng 500 triệu USD.