Việt Nam được nâng bậc xếp hạng tín nhiệm

ANTĐ - Bộ Tài chính cho biết, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch vừa có thông báo về việc nâng bậc xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam. 

Việt Nam được nâng bậc xếp hạng tín nhiệm ảnh 1Kinh tế ổn định là yếu tố tích cực đối với quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng

Cụ thể, mức xếp hạng phát hành trái phiếu Chính phủ (IDR) bằng đồng nội tệ và ngoại tệ dài hạn của Việt Nam được nâng lên một bậc từ mức “B+” thành “BB-”. Đồng thời, mức xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành của Việt Nam đối với các trái phiếu không bảo đảm bằng đồng nội tệ và ngoại tệ cũng được nâng từ mức “B+” lên mức “BB-”, triển vọng dài hạn ở mức ổn định. Mức trần xếp hạng tín nhiệm quốc gia được nâng từ mức “B+” lên mức “BB-” và chỉ số IDR bằng ngoại tệ ngắn hạn duy trì ở mức “B”.

Việc nâng bậc tín nhiệm dựa trên cơ sở tình hình kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định. Tăng trưởng GDP tiếp tục duy trì ở mức khả quan trung bình khoảng 5,6% trong 3 năm so với mức trung bình 3,7% của hạng “BB”, cán cân thanh toán được cải thiện... Theo đánh giá của Fitch, kinh tế vĩ mô của Việt Nam sẽ tiếp tục được duy trì ổn định và điều này là yếu tố tích cực đối với quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, doanh nghiệp Nhà nước và khả năng trả nợ nước ngoài của quốc gia.