Vì sao Tổng thống Ukraine kêu gọi ép Nga rời nhà máy hạt nhân ZaporizhzhiaVì sao Tổng thống Ukraine kêu gọi ép Nga rời nhà máy hạt nhân ZaporizhzhiaVì sao Tổng thống Ukraine kêu gọi ép Nga rời nhà máy hạt nhân ZaporizhzhiaVì sao Tổng thống Ukraine kêu gọi ép Nga rời nhà máy hạt nhân ZaporizhzhiaVì sao Tổng thống Ukraine kêu gọi ép Nga rời nhà máy hạt nhân ZaporizhzhiaVì sao Tổng thống Ukraine kêu gọi ép Nga rời nhà máy hạt nhân ZaporizhzhiaVì sao Tổng thống Ukraine kêu gọi ép Nga rời nhà máy hạt nhân ZaporizhzhiaVì sao Tổng thống Ukraine kêu gọi ép Nga rời nhà máy hạt nhân ZaporizhzhiaVì sao Tổng thống Ukraine kêu gọi ép Nga rời nhà máy hạt nhân ZaporizhzhiaVì sao Tổng thống Ukraine kêu gọi ép Nga rời nhà máy hạt nhân ZaporizhzhiaVì sao Tổng thống Ukraine kêu gọi ép Nga rời nhà máy hạt nhân ZaporizhzhiaVì sao Tổng thống Ukraine kêu gọi ép Nga rời nhà máy hạt nhân ZaporizhzhiaVì sao Tổng thống Ukraine kêu gọi ép Nga rời nhà máy hạt nhân ZaporizhzhiaVì sao Tổng thống Ukraine kêu gọi ép Nga rời nhà máy hạt nhân ZaporizhzhiaVì sao Tổng thống Ukraine kêu gọi ép Nga rời nhà máy hạt nhân ZaporizhzhiaVì sao Tổng thống Ukraine kêu gọi ép Nga rời nhà máy hạt nhân ZaporizhzhiaVì sao Tổng thống Ukraine kêu gọi ép Nga rời nhà máy hạt nhân ZaporizhzhiaVì sao Tổng thống Ukraine kêu gọi ép Nga rời nhà máy hạt nhân ZaporizhzhiaVì sao Tổng thống Ukraine kêu gọi ép Nga rời nhà máy hạt nhân ZaporizhzhiaVì sao Tổng thống Ukraine kêu gọi ép Nga rời nhà máy hạt nhân ZaporizhzhiaVì sao Tổng thống Ukraine kêu gọi ép Nga rời nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia

Vì sao Tổng thống Ukraine kêu gọi ép Nga rời nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia

ANTD.VN - Tổng thống Zelensky kêu gọi cộng đồng thế giới "lập tức phản ứng" để buộc các lực lượng Nga rời khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine. Nhà máy Zaporizhzhia đang là tâm điểm chú ý khi Ukraine và Nga cáo buộc lẫn nhau tập kích cơ sở này.