Truyền thông Nga tố Ukraine dùng tên lửa diệt radar AGM-88 Mỹ tấn công nhà dân tại KhersonTruyền thông Nga tố Ukraine dùng tên lửa diệt radar AGM-88 Mỹ tấn công nhà dân tại KhersonTruyền thông Nga tố Ukraine dùng tên lửa diệt radar AGM-88 Mỹ tấn công nhà dân tại KhersonTruyền thông Nga tố Ukraine dùng tên lửa diệt radar AGM-88 Mỹ tấn công nhà dân tại KhersonTruyền thông Nga tố Ukraine dùng tên lửa diệt radar AGM-88 Mỹ tấn công nhà dân tại KhersonTruyền thông Nga tố Ukraine dùng tên lửa diệt radar AGM-88 Mỹ tấn công nhà dân tại KhersonTruyền thông Nga tố Ukraine dùng tên lửa diệt radar AGM-88 Mỹ tấn công nhà dân tại KhersonTruyền thông Nga tố Ukraine dùng tên lửa diệt radar AGM-88 Mỹ tấn công nhà dân tại KhersonTruyền thông Nga tố Ukraine dùng tên lửa diệt radar AGM-88 Mỹ tấn công nhà dân tại KhersonTruyền thông Nga tố Ukraine dùng tên lửa diệt radar AGM-88 Mỹ tấn công nhà dân tại KhersonTruyền thông Nga tố Ukraine dùng tên lửa diệt radar AGM-88 Mỹ tấn công nhà dân tại KhersonTruyền thông Nga tố Ukraine dùng tên lửa diệt radar AGM-88 Mỹ tấn công nhà dân tại KhersonTruyền thông Nga tố Ukraine dùng tên lửa diệt radar AGM-88 Mỹ tấn công nhà dân tại KhersonTruyền thông Nga tố Ukraine dùng tên lửa diệt radar AGM-88 Mỹ tấn công nhà dân tại KhersonTruyền thông Nga tố Ukraine dùng tên lửa diệt radar AGM-88 Mỹ tấn công nhà dân tại KhersonTruyền thông Nga tố Ukraine dùng tên lửa diệt radar AGM-88 Mỹ tấn công nhà dân tại KhersonTruyền thông Nga tố Ukraine dùng tên lửa diệt radar AGM-88 Mỹ tấn công nhà dân tại KhersonTruyền thông Nga tố Ukraine dùng tên lửa diệt radar AGM-88 Mỹ tấn công nhà dân tại KhersonTruyền thông Nga tố Ukraine dùng tên lửa diệt radar AGM-88 Mỹ tấn công nhà dân tại KhersonTruyền thông Nga tố Ukraine dùng tên lửa diệt radar AGM-88 Mỹ tấn công nhà dân tại KhersonTruyền thông Nga tố Ukraine dùng tên lửa diệt radar AGM-88 Mỹ tấn công nhà dân tại Kherson

Truyền thông Nga tố Ukraine dùng tên lửa diệt radar AGM-88 Mỹ tấn công nhà dân tại Kherson

ANTD.VN - Truyền thông Nga tiếp tục đăng tải hình ảnh mảnh vỡ được cho là của tên lửa diệt radar AGM-88 của Mỹ để tấn công vào khu vực Kherson. Hiện phía Ukraine chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.