Ba Lan bắt đầu huấn luyện với siêu tăng M1A2 SEPv3 AbramsBa Lan bắt đầu huấn luyện với siêu tăng M1A2 SEPv3 AbramsBa Lan bắt đầu huấn luyện với siêu tăng M1A2 SEPv3 AbramsBa Lan bắt đầu huấn luyện với siêu tăng M1A2 SEPv3 AbramsBa Lan bắt đầu huấn luyện với siêu tăng M1A2 SEPv3 AbramsBa Lan bắt đầu huấn luyện với siêu tăng M1A2 SEPv3 AbramsBa Lan bắt đầu huấn luyện với siêu tăng M1A2 SEPv3 AbramsBa Lan bắt đầu huấn luyện với siêu tăng M1A2 SEPv3 AbramsBa Lan bắt đầu huấn luyện với siêu tăng M1A2 SEPv3 AbramsBa Lan bắt đầu huấn luyện với siêu tăng M1A2 SEPv3 AbramsBa Lan bắt đầu huấn luyện với siêu tăng M1A2 SEPv3 AbramsBa Lan bắt đầu huấn luyện với siêu tăng M1A2 SEPv3 AbramsBa Lan bắt đầu huấn luyện với siêu tăng M1A2 SEPv3 AbramsBa Lan bắt đầu huấn luyện với siêu tăng M1A2 SEPv3 AbramsBa Lan bắt đầu huấn luyện với siêu tăng M1A2 SEPv3 AbramsBa Lan bắt đầu huấn luyện với siêu tăng M1A2 SEPv3 AbramsBa Lan bắt đầu huấn luyện với siêu tăng M1A2 SEPv3 AbramsBa Lan bắt đầu huấn luyện với siêu tăng M1A2 SEPv3 AbramsBa Lan bắt đầu huấn luyện với siêu tăng M1A2 SEPv3 AbramsBa Lan bắt đầu huấn luyện với siêu tăng M1A2 SEPv3 Abrams

Ba Lan bắt đầu huấn luyện với siêu tăng M1A2 SEPv3 Abrams

ANTD.VN - Các binh sĩ Ba Lan đã bắt đầu thực hiện khóa huấn luyện trên siêu tăng M1A2 SEPv3 Abrams do Mỹ sản xuất tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự ở Poznan. Được biết Warsaw đã đặt mua từ Mỹ 250 chiếc siêu tăng này để trang bị sư đoàn cơ giới số 18.