Vì sao 'thần sấm' F-105 Mỹ 'gãy cánh' liên tục trong chiến tranh Việt Nam?Vì sao 'thần sấm' F-105 Mỹ 'gãy cánh' liên tục trong chiến tranh Việt Nam?Vì sao 'thần sấm' F-105 Mỹ 'gãy cánh' liên tục trong chiến tranh Việt Nam?Vì sao 'thần sấm' F-105 Mỹ 'gãy cánh' liên tục trong chiến tranh Việt Nam?Vì sao 'thần sấm' F-105 Mỹ 'gãy cánh' liên tục trong chiến tranh Việt Nam?Vì sao 'thần sấm' F-105 Mỹ 'gãy cánh' liên tục trong chiến tranh Việt Nam?Vì sao 'thần sấm' F-105 Mỹ 'gãy cánh' liên tục trong chiến tranh Việt Nam?Vì sao 'thần sấm' F-105 Mỹ 'gãy cánh' liên tục trong chiến tranh Việt Nam?Vì sao 'thần sấm' F-105 Mỹ 'gãy cánh' liên tục trong chiến tranh Việt Nam?Vì sao 'thần sấm' F-105 Mỹ 'gãy cánh' liên tục trong chiến tranh Việt Nam?Vì sao 'thần sấm' F-105 Mỹ 'gãy cánh' liên tục trong chiến tranh Việt Nam?Vì sao 'thần sấm' F-105 Mỹ 'gãy cánh' liên tục trong chiến tranh Việt Nam?Vì sao 'thần sấm' F-105 Mỹ 'gãy cánh' liên tục trong chiến tranh Việt Nam?Vì sao 'thần sấm' F-105 Mỹ 'gãy cánh' liên tục trong chiến tranh Việt Nam?Vì sao 'thần sấm' F-105 Mỹ 'gãy cánh' liên tục trong chiến tranh Việt Nam?Vì sao 'thần sấm' F-105 Mỹ 'gãy cánh' liên tục trong chiến tranh Việt Nam?Vì sao 'thần sấm' F-105 Mỹ 'gãy cánh' liên tục trong chiến tranh Việt Nam?Vì sao 'thần sấm' F-105 Mỹ 'gãy cánh' liên tục trong chiến tranh Việt Nam?Vì sao 'thần sấm' F-105 Mỹ 'gãy cánh' liên tục trong chiến tranh Việt Nam?Vì sao 'thần sấm' F-105 Mỹ 'gãy cánh' liên tục trong chiến tranh Việt Nam?Vì sao 'thần sấm' F-105 Mỹ 'gãy cánh' liên tục trong chiến tranh Việt Nam?Vì sao 'thần sấm' F-105 Mỹ 'gãy cánh' liên tục trong chiến tranh Việt Nam?Vì sao 'thần sấm' F-105 Mỹ 'gãy cánh' liên tục trong chiến tranh Việt Nam?Vì sao 'thần sấm' F-105 Mỹ 'gãy cánh' liên tục trong chiến tranh Việt Nam?

Vì sao 'thần sấm' F-105 Mỹ 'gãy cánh' liên tục trong chiến tranh Việt Nam?

ANTD.VN - Được mệnh danh là "thần sấm", tiêm kích bom F-105 có sức cơ động cao cùng khả năng chiến đấu mạnh mẽ, nhưng thiết kế khí động học của nó có vấn đề khiến máy bay khó điều khiển, gặp nhiều tai nạn. Bên cạnh đó, "thần sấm" đã bị hoả lực phòng không Việt Nam "vít cổ" khá nhiều.