Vì sao quân đội Nga thúc đẩy việc sản xuất xe tăng?Vì sao quân đội Nga thúc đẩy việc sản xuất xe tăng?Vì sao quân đội Nga thúc đẩy việc sản xuất xe tăng?Vì sao quân đội Nga thúc đẩy việc sản xuất xe tăng?Vì sao quân đội Nga thúc đẩy việc sản xuất xe tăng?Vì sao quân đội Nga thúc đẩy việc sản xuất xe tăng?Vì sao quân đội Nga thúc đẩy việc sản xuất xe tăng?Vì sao quân đội Nga thúc đẩy việc sản xuất xe tăng?Vì sao quân đội Nga thúc đẩy việc sản xuất xe tăng?Vì sao quân đội Nga thúc đẩy việc sản xuất xe tăng?Vì sao quân đội Nga thúc đẩy việc sản xuất xe tăng?Vì sao quân đội Nga thúc đẩy việc sản xuất xe tăng?Vì sao quân đội Nga thúc đẩy việc sản xuất xe tăng?Vì sao quân đội Nga thúc đẩy việc sản xuất xe tăng?Vì sao quân đội Nga thúc đẩy việc sản xuất xe tăng?Vì sao quân đội Nga thúc đẩy việc sản xuất xe tăng?Vì sao quân đội Nga thúc đẩy việc sản xuất xe tăng?Vì sao quân đội Nga thúc đẩy việc sản xuất xe tăng?Vì sao quân đội Nga thúc đẩy việc sản xuất xe tăng?Vì sao quân đội Nga thúc đẩy việc sản xuất xe tăng?Vì sao quân đội Nga thúc đẩy việc sản xuất xe tăng?Vì sao quân đội Nga thúc đẩy việc sản xuất xe tăng?Vì sao quân đội Nga thúc đẩy việc sản xuất xe tăng?Vì sao quân đội Nga thúc đẩy việc sản xuất xe tăng?Vì sao quân đội Nga thúc đẩy việc sản xuất xe tăng?Vì sao quân đội Nga thúc đẩy việc sản xuất xe tăng?Vì sao quân đội Nga thúc đẩy việc sản xuất xe tăng?

Vì sao quân đội Nga thúc đẩy việc sản xuất xe tăng?

ANTD.VN - Khi tới thăm nhà máy quốc phòng tại tỉnh Omsk hôm 16/6/2023, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu đã đặt mục tiêu mở rộng năng lực sản xuất xe tăng và pháo nhiệt áp nhằm đáp ứng cho yêu cầu của quân đội nước này trong giai đoạn hiện tại.