Uy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt mua ảnh 1Uy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt mua ảnh 2Uy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt mua ảnh 3Uy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt mua ảnh 4Uy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt mua ảnh 5Uy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt mua ảnh 6Uy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt mua ảnh 7Uy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt mua ảnh 8Uy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt mua ảnh 9Uy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt mua ảnh 10Uy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt mua ảnh 11Uy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt mua ảnh 12Uy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt mua ảnh 13Uy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt mua ảnh 14Uy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt mua ảnh 15Uy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt mua ảnh 16Uy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt mua ảnh 17Uy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt mua ảnh 18Uy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt mua ảnh 19Uy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt mua ảnh 20Uy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt mua ảnh 21Uy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt mua ảnh 22Uy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt mua ảnh 23Uy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt mua ảnh 24

Uy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt mua

ANTD.VN - Súng máy FN Minimi Mk3 của nền công nghiệp quốc phòng Bỉ là một trong những khẩu súng máy hạng nhẹ tốt nhất thế giới, dòng súng này vừa được Bộ Quốc phòng Nhật Bản (MoD) đặt mua để đưa vào trang bị.