Uy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt muaUy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt muaUy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt muaUy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt muaUy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt muaUy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt muaUy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt muaUy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt muaUy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt muaUy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt muaUy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt muaUy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt muaUy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt muaUy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt muaUy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt muaUy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt muaUy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt muaUy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt muaUy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt muaUy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt muaUy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt muaUy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt muaUy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt muaUy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt mua

Uy lực súng máy FN Minimi Mk3 vừa được Nhật Bản đặt mua

ANTD.VN - Súng máy FN Minimi Mk3 của nền công nghiệp quốc phòng Bỉ là một trong những khẩu súng máy hạng nhẹ tốt nhất thế giới, dòng súng này vừa được Bộ Quốc phòng Nhật Bản (MoD) đặt mua để đưa vào trang bị.