Ưu tiên nâng cấp và xây mới bệnh viện

ANTĐ - Trong đề án giảm tải BV được Bộ Y tế đưa ra họp bàn, dự kiến sẽ chia làm 2 giai đoạn. 

Từ năm 2013-2015 giải quyết tình trạng quá tải trầm trọng tại một số BV như: Bạch Mai, Chợ Rẫy, Đa khoa Trung ương Huế, K Trung ương, Phụ sản Trung ương, Nhi Trung ương, Việt Đức, Xanh Pôn, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Chấn thương Chỉnh hình TP Hồ Chí Minh. Từ năm 2015-2020 và những năm tiếp theo tiến tới cân bằng giữa khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh với nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Nâng cao năng lực của hệ thống khám chữa bệnh, không để tình trạng bệnh nhân phải nằm ghép. Nhóm giải pháp hiệu quả trước mắt là cần phải tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng BV, ưu tiên đầu tư xây dựng mở rộng và bổ sung các cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa có mức quá tải trầm trọng.