Usain Bolt đã trở thành người chạy nhanh nhất thế giới như thế nào?Usain Bolt đã trở thành người chạy nhanh nhất thế giới như thế nào?Usain Bolt đã trở thành người chạy nhanh nhất thế giới như thế nào?Usain Bolt đã trở thành người chạy nhanh nhất thế giới như thế nào?Usain Bolt đã trở thành người chạy nhanh nhất thế giới như thế nào?Usain Bolt đã trở thành người chạy nhanh nhất thế giới như thế nào?Usain Bolt đã trở thành người chạy nhanh nhất thế giới như thế nào?Usain Bolt đã trở thành người chạy nhanh nhất thế giới như thế nào?Usain Bolt đã trở thành người chạy nhanh nhất thế giới như thế nào?Usain Bolt đã trở thành người chạy nhanh nhất thế giới như thế nào?Usain Bolt đã trở thành người chạy nhanh nhất thế giới như thế nào?Usain Bolt đã trở thành người chạy nhanh nhất thế giới như thế nào?Usain Bolt đã trở thành người chạy nhanh nhất thế giới như thế nào?Usain Bolt đã trở thành người chạy nhanh nhất thế giới như thế nào?Usain Bolt đã trở thành người chạy nhanh nhất thế giới như thế nào?Usain Bolt đã trở thành người chạy nhanh nhất thế giới như thế nào?Usain Bolt đã trở thành người chạy nhanh nhất thế giới như thế nào?Usain Bolt đã trở thành người chạy nhanh nhất thế giới như thế nào?Usain Bolt đã trở thành người chạy nhanh nhất thế giới như thế nào?Usain Bolt đã trở thành người chạy nhanh nhất thế giới như thế nào?Usain Bolt đã trở thành người chạy nhanh nhất thế giới như thế nào?Usain Bolt đã trở thành người chạy nhanh nhất thế giới như thế nào?

Usain Bolt đã trở thành người chạy nhanh nhất thế giới như thế nào?

ANTD.VN - "Người chạy nhanh nhất thế giới" Usain Bolt vừa tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu lừng lẫy của mình tại giải Vô địch thế giới 2017. "Tia chớp đen" chọn cách chia tay trên đỉnh vinh quang, với gia tài là vô số kỷ lục hiếm có.