Ukraine tìm cách sở hữu hệ thống EW 'khủng' sau khi pháo binh thiệt hại nặng vì UAV Iran ảnh 1Ukraine tìm cách sở hữu hệ thống EW 'khủng' sau khi pháo binh thiệt hại nặng vì UAV Iran ảnh 2Ukraine tìm cách sở hữu hệ thống EW 'khủng' sau khi pháo binh thiệt hại nặng vì UAV Iran ảnh 3Ukraine tìm cách sở hữu hệ thống EW 'khủng' sau khi pháo binh thiệt hại nặng vì UAV Iran ảnh 4Ukraine tìm cách sở hữu hệ thống EW 'khủng' sau khi pháo binh thiệt hại nặng vì UAV Iran ảnh 5Ukraine tìm cách sở hữu hệ thống EW 'khủng' sau khi pháo binh thiệt hại nặng vì UAV Iran ảnh 6Ukraine tìm cách sở hữu hệ thống EW 'khủng' sau khi pháo binh thiệt hại nặng vì UAV Iran ảnh 7Ukraine tìm cách sở hữu hệ thống EW 'khủng' sau khi pháo binh thiệt hại nặng vì UAV Iran ảnh 8Ukraine tìm cách sở hữu hệ thống EW 'khủng' sau khi pháo binh thiệt hại nặng vì UAV Iran ảnh 9Ukraine tìm cách sở hữu hệ thống EW 'khủng' sau khi pháo binh thiệt hại nặng vì UAV Iran ảnh 10Ukraine tìm cách sở hữu hệ thống EW 'khủng' sau khi pháo binh thiệt hại nặng vì UAV Iran ảnh 11Ukraine tìm cách sở hữu hệ thống EW 'khủng' sau khi pháo binh thiệt hại nặng vì UAV Iran ảnh 12Ukraine tìm cách sở hữu hệ thống EW 'khủng' sau khi pháo binh thiệt hại nặng vì UAV Iran ảnh 13Ukraine tìm cách sở hữu hệ thống EW 'khủng' sau khi pháo binh thiệt hại nặng vì UAV Iran ảnh 14Ukraine tìm cách sở hữu hệ thống EW 'khủng' sau khi pháo binh thiệt hại nặng vì UAV Iran ảnh 15

Ukraine tìm cách sở hữu hệ thống EW 'khủng' sau khi pháo binh thiệt hại nặng vì UAV Iran

ANTD.VN - Hệ thống EW Koral do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine "đặc trị" UAV Iran trên chiến trường.