Ukraine không đàm phán, Nga tuyên bố ‘phải đầu hàng’Ukraine không đàm phán, Nga tuyên bố ‘phải đầu hàng’Ukraine không đàm phán, Nga tuyên bố ‘phải đầu hàng’Ukraine không đàm phán, Nga tuyên bố ‘phải đầu hàng’Ukraine không đàm phán, Nga tuyên bố ‘phải đầu hàng’Ukraine không đàm phán, Nga tuyên bố ‘phải đầu hàng’Ukraine không đàm phán, Nga tuyên bố ‘phải đầu hàng’Ukraine không đàm phán, Nga tuyên bố ‘phải đầu hàng’Ukraine không đàm phán, Nga tuyên bố ‘phải đầu hàng’Ukraine không đàm phán, Nga tuyên bố ‘phải đầu hàng’Ukraine không đàm phán, Nga tuyên bố ‘phải đầu hàng’Ukraine không đàm phán, Nga tuyên bố ‘phải đầu hàng’Ukraine không đàm phán, Nga tuyên bố ‘phải đầu hàng’Ukraine không đàm phán, Nga tuyên bố ‘phải đầu hàng’Ukraine không đàm phán, Nga tuyên bố ‘phải đầu hàng’

Ukraine không đàm phán, Nga tuyên bố ‘phải đầu hàng’

ANTD.VN - Khi giới chức lãnh đạo Ukraine kiên quyết không đàm phán, cựu Tổng thống và cựu Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố điều kiện là “Kiev phải đầu hàng”.