Nga rút quân khỏi Kharkov, Ukraine mất 4.000 quân trên các hướng?Nga rút quân khỏi Kharkov, Ukraine mất 4.000 quân trên các hướng?Nga rút quân khỏi Kharkov, Ukraine mất 4.000 quân trên các hướng?Nga rút quân khỏi Kharkov, Ukraine mất 4.000 quân trên các hướng?Nga rút quân khỏi Kharkov, Ukraine mất 4.000 quân trên các hướng?Nga rút quân khỏi Kharkov, Ukraine mất 4.000 quân trên các hướng?Nga rút quân khỏi Kharkov, Ukraine mất 4.000 quân trên các hướng?Nga rút quân khỏi Kharkov, Ukraine mất 4.000 quân trên các hướng?Nga rút quân khỏi Kharkov, Ukraine mất 4.000 quân trên các hướng?Nga rút quân khỏi Kharkov, Ukraine mất 4.000 quân trên các hướng?Nga rút quân khỏi Kharkov, Ukraine mất 4.000 quân trên các hướng?

Nga rút quân khỏi Kharkov, Ukraine mất 4.000 quân trên các hướng?

ANTD.VN - Bất kể việc được Mỹ hỗ trợ thông tin tình báo, Quân đội Ukraine được cho là đã mất tới hơn 4.000 quân, vài chục xe bọc thép chỉ trong mấy ngày giao tranh với Nga.