Ukraine dốc toàn lực tái chiếm Kherson: Nga bày binh bố trận đợi sẵn?Ukraine dốc toàn lực tái chiếm Kherson: Nga bày binh bố trận đợi sẵn?Ukraine dốc toàn lực tái chiếm Kherson: Nga bày binh bố trận đợi sẵn?Ukraine dốc toàn lực tái chiếm Kherson: Nga bày binh bố trận đợi sẵn?Ukraine dốc toàn lực tái chiếm Kherson: Nga bày binh bố trận đợi sẵn?Ukraine dốc toàn lực tái chiếm Kherson: Nga bày binh bố trận đợi sẵn?Ukraine dốc toàn lực tái chiếm Kherson: Nga bày binh bố trận đợi sẵn?Ukraine dốc toàn lực tái chiếm Kherson: Nga bày binh bố trận đợi sẵn?Ukraine dốc toàn lực tái chiếm Kherson: Nga bày binh bố trận đợi sẵn?Ukraine dốc toàn lực tái chiếm Kherson: Nga bày binh bố trận đợi sẵn?Ukraine dốc toàn lực tái chiếm Kherson: Nga bày binh bố trận đợi sẵn?Ukraine dốc toàn lực tái chiếm Kherson: Nga bày binh bố trận đợi sẵn?Ukraine dốc toàn lực tái chiếm Kherson: Nga bày binh bố trận đợi sẵn?Ukraine dốc toàn lực tái chiếm Kherson: Nga bày binh bố trận đợi sẵn?Ukraine dốc toàn lực tái chiếm Kherson: Nga bày binh bố trận đợi sẵn?Ukraine dốc toàn lực tái chiếm Kherson: Nga bày binh bố trận đợi sẵn?Ukraine dốc toàn lực tái chiếm Kherson: Nga bày binh bố trận đợi sẵn?Ukraine dốc toàn lực tái chiếm Kherson: Nga bày binh bố trận đợi sẵn?

Ukraine dốc toàn lực tái chiếm Kherson: Nga bày binh bố trận đợi sẵn?

ANTD.VN - Kiev dường như sẽ dốc toàn lực để tái chiếm Kherson trong bối cảnh Nga đã bày binh bố trận “thiên la địa võng” đợi sẵn.