Viện trợ của phương Tây cho Ukraine có thể kết thúc vào mùa thu?Viện trợ của phương Tây cho Ukraine có thể kết thúc vào mùa thu?Viện trợ của phương Tây cho Ukraine có thể kết thúc vào mùa thu?Viện trợ của phương Tây cho Ukraine có thể kết thúc vào mùa thu?Viện trợ của phương Tây cho Ukraine có thể kết thúc vào mùa thu?Viện trợ của phương Tây cho Ukraine có thể kết thúc vào mùa thu?Viện trợ của phương Tây cho Ukraine có thể kết thúc vào mùa thu?Viện trợ của phương Tây cho Ukraine có thể kết thúc vào mùa thu?Viện trợ của phương Tây cho Ukraine có thể kết thúc vào mùa thu?Viện trợ của phương Tây cho Ukraine có thể kết thúc vào mùa thu?Viện trợ của phương Tây cho Ukraine có thể kết thúc vào mùa thu?Viện trợ của phương Tây cho Ukraine có thể kết thúc vào mùa thu?

Viện trợ của phương Tây cho Ukraine có thể kết thúc vào mùa thu?

ANTD.VN - Theo giới chuyên gia, Ukraine đang đối mặt với một mùa thu khó khăn, khi Mỹ và phương Tây có thể sẽ cắt giảm hoặc ngừng viện trợ, đúng vào lúc nền kinh tế nước này bị suy thoái và thất bại trong cuộc xung đột với Nga ở Donbass.