UAV cảm tử Lancet hạ gục liền hai xe tăng Stridsvagn 122 sừng sỏUAV cảm tử Lancet hạ gục liền hai xe tăng Stridsvagn 122 sừng sỏUAV cảm tử Lancet hạ gục liền hai xe tăng Stridsvagn 122 sừng sỏUAV cảm tử Lancet hạ gục liền hai xe tăng Stridsvagn 122 sừng sỏUAV cảm tử Lancet hạ gục liền hai xe tăng Stridsvagn 122 sừng sỏUAV cảm tử Lancet hạ gục liền hai xe tăng Stridsvagn 122 sừng sỏUAV cảm tử Lancet hạ gục liền hai xe tăng Stridsvagn 122 sừng sỏUAV cảm tử Lancet hạ gục liền hai xe tăng Stridsvagn 122 sừng sỏUAV cảm tử Lancet hạ gục liền hai xe tăng Stridsvagn 122 sừng sỏUAV cảm tử Lancet hạ gục liền hai xe tăng Stridsvagn 122 sừng sỏUAV cảm tử Lancet hạ gục liền hai xe tăng Stridsvagn 122 sừng sỏUAV cảm tử Lancet hạ gục liền hai xe tăng Stridsvagn 122 sừng sỏUAV cảm tử Lancet hạ gục liền hai xe tăng Stridsvagn 122 sừng sỏUAV cảm tử Lancet hạ gục liền hai xe tăng Stridsvagn 122 sừng sỏUAV cảm tử Lancet hạ gục liền hai xe tăng Stridsvagn 122 sừng sỏUAV cảm tử Lancet hạ gục liền hai xe tăng Stridsvagn 122 sừng sỏUAV cảm tử Lancet hạ gục liền hai xe tăng Stridsvagn 122 sừng sỏUAV cảm tử Lancet hạ gục liền hai xe tăng Stridsvagn 122 sừng sỏ

UAV cảm tử Lancet hạ gục liền hai xe tăng Stridsvagn 122 sừng sỏ

ANTD.VN - Xe tăng Stridsvagn 122 do Thụy Điển sản xuất được một số chuyên gia quân sự đánh giá là phiên bản Leopard 2 tốt nhất thế giới. Tuy nhiên trong cuộc đụng độ mới đây, 2 chiếc chiến xa sừng sỏ loại này đã bị UAV cảm tử Lancet của Nga hạ gục.