Hàng trăm xe tăng Leopard 1 Ukraine gặp vấn đề lớn khi còn chưa tham gia chiến đấuHàng trăm xe tăng Leopard 1 Ukraine gặp vấn đề lớn khi còn chưa tham gia chiến đấuHàng trăm xe tăng Leopard 1 Ukraine gặp vấn đề lớn khi còn chưa tham gia chiến đấuHàng trăm xe tăng Leopard 1 Ukraine gặp vấn đề lớn khi còn chưa tham gia chiến đấuHàng trăm xe tăng Leopard 1 Ukraine gặp vấn đề lớn khi còn chưa tham gia chiến đấuHàng trăm xe tăng Leopard 1 Ukraine gặp vấn đề lớn khi còn chưa tham gia chiến đấuHàng trăm xe tăng Leopard 1 Ukraine gặp vấn đề lớn khi còn chưa tham gia chiến đấuHàng trăm xe tăng Leopard 1 Ukraine gặp vấn đề lớn khi còn chưa tham gia chiến đấuHàng trăm xe tăng Leopard 1 Ukraine gặp vấn đề lớn khi còn chưa tham gia chiến đấuHàng trăm xe tăng Leopard 1 Ukraine gặp vấn đề lớn khi còn chưa tham gia chiến đấuHàng trăm xe tăng Leopard 1 Ukraine gặp vấn đề lớn khi còn chưa tham gia chiến đấuHàng trăm xe tăng Leopard 1 Ukraine gặp vấn đề lớn khi còn chưa tham gia chiến đấuHàng trăm xe tăng Leopard 1 Ukraine gặp vấn đề lớn khi còn chưa tham gia chiến đấuHàng trăm xe tăng Leopard 1 Ukraine gặp vấn đề lớn khi còn chưa tham gia chiến đấuHàng trăm xe tăng Leopard 1 Ukraine gặp vấn đề lớn khi còn chưa tham gia chiến đấu

Hàng trăm xe tăng Leopard 1 Ukraine gặp vấn đề lớn khi còn chưa tham gia chiến đấu

ANTD.VN - Với số lượng lớn xe tăng cũ kĩ Leopard 1 được viện trợ, đảm bảo kỹ thuật cho chúng thực sự là vấn đề nan giải đối với Lực lượng vũ trang Ukraine.