Hải quân Nga chuẩn bị nhận chiến hạm tàng hình Đô đốc Golovko giữa tình hình nóngHải quân Nga chuẩn bị nhận chiến hạm tàng hình Đô đốc Golovko giữa tình hình nóngHải quân Nga chuẩn bị nhận chiến hạm tàng hình Đô đốc Golovko giữa tình hình nóngHải quân Nga chuẩn bị nhận chiến hạm tàng hình Đô đốc Golovko giữa tình hình nóngHải quân Nga chuẩn bị nhận chiến hạm tàng hình Đô đốc Golovko giữa tình hình nóngHải quân Nga chuẩn bị nhận chiến hạm tàng hình Đô đốc Golovko giữa tình hình nóngHải quân Nga chuẩn bị nhận chiến hạm tàng hình Đô đốc Golovko giữa tình hình nóngHải quân Nga chuẩn bị nhận chiến hạm tàng hình Đô đốc Golovko giữa tình hình nóngHải quân Nga chuẩn bị nhận chiến hạm tàng hình Đô đốc Golovko giữa tình hình nóngHải quân Nga chuẩn bị nhận chiến hạm tàng hình Đô đốc Golovko giữa tình hình nóngHải quân Nga chuẩn bị nhận chiến hạm tàng hình Đô đốc Golovko giữa tình hình nóngHải quân Nga chuẩn bị nhận chiến hạm tàng hình Đô đốc Golovko giữa tình hình nóngHải quân Nga chuẩn bị nhận chiến hạm tàng hình Đô đốc Golovko giữa tình hình nóngHải quân Nga chuẩn bị nhận chiến hạm tàng hình Đô đốc Golovko giữa tình hình nóng

Hải quân Nga chuẩn bị nhận chiến hạm tàng hình Đô đốc Golovko giữa tình hình nóng

ANTD.VN - Chiến hạm tàng hình Đô đốc Golovko thuộc Dự án 22350 rất mạnh, sẽ đóng vai trò chủ lực của Hải quân Nga.