Phi công hàng đầu của Mỹ tuyên bố tiêm kích Su-35 'chỉ đẹp khi triển lãm' ảnh 1Phi công hàng đầu của Mỹ tuyên bố tiêm kích Su-35 'chỉ đẹp khi triển lãm' ảnh 2Phi công hàng đầu của Mỹ tuyên bố tiêm kích Su-35 'chỉ đẹp khi triển lãm' ảnh 3Phi công hàng đầu của Mỹ tuyên bố tiêm kích Su-35 'chỉ đẹp khi triển lãm' ảnh 4Phi công hàng đầu của Mỹ tuyên bố tiêm kích Su-35 'chỉ đẹp khi triển lãm' ảnh 5Phi công hàng đầu của Mỹ tuyên bố tiêm kích Su-35 'chỉ đẹp khi triển lãm' ảnh 6Phi công hàng đầu của Mỹ tuyên bố tiêm kích Su-35 'chỉ đẹp khi triển lãm' ảnh 7Phi công hàng đầu của Mỹ tuyên bố tiêm kích Su-35 'chỉ đẹp khi triển lãm' ảnh 8Phi công hàng đầu của Mỹ tuyên bố tiêm kích Su-35 'chỉ đẹp khi triển lãm' ảnh 9Phi công hàng đầu của Mỹ tuyên bố tiêm kích Su-35 'chỉ đẹp khi triển lãm' ảnh 10Phi công hàng đầu của Mỹ tuyên bố tiêm kích Su-35 'chỉ đẹp khi triển lãm' ảnh 11Phi công hàng đầu của Mỹ tuyên bố tiêm kích Su-35 'chỉ đẹp khi triển lãm' ảnh 12Phi công hàng đầu của Mỹ tuyên bố tiêm kích Su-35 'chỉ đẹp khi triển lãm' ảnh 13Phi công hàng đầu của Mỹ tuyên bố tiêm kích Su-35 'chỉ đẹp khi triển lãm' ảnh 14

Phi công hàng đầu của Mỹ tuyên bố tiêm kích Su-35 'chỉ đẹp khi triển lãm'

ANTD.VN - Tiêm kích Su-35 do Nga sản xuất đã bị một phi công kỳ cựu của Không quân Mỹ đánh giá ở mức thấp.