UAV Bayraktar TB2 Ukraine bị bắn hạ, cú sốc lớn trên chiến trường?UAV Bayraktar TB2 Ukraine bị bắn hạ, cú sốc lớn trên chiến trường?UAV Bayraktar TB2 Ukraine bị bắn hạ, cú sốc lớn trên chiến trường?UAV Bayraktar TB2 Ukraine bị bắn hạ, cú sốc lớn trên chiến trường?UAV Bayraktar TB2 Ukraine bị bắn hạ, cú sốc lớn trên chiến trường?UAV Bayraktar TB2 Ukraine bị bắn hạ, cú sốc lớn trên chiến trường?UAV Bayraktar TB2 Ukraine bị bắn hạ, cú sốc lớn trên chiến trường?UAV Bayraktar TB2 Ukraine bị bắn hạ, cú sốc lớn trên chiến trường?UAV Bayraktar TB2 Ukraine bị bắn hạ, cú sốc lớn trên chiến trường?UAV Bayraktar TB2 Ukraine bị bắn hạ, cú sốc lớn trên chiến trường?UAV Bayraktar TB2 Ukraine bị bắn hạ, cú sốc lớn trên chiến trường?UAV Bayraktar TB2 Ukraine bị bắn hạ, cú sốc lớn trên chiến trường?UAV Bayraktar TB2 Ukraine bị bắn hạ, cú sốc lớn trên chiến trường?UAV Bayraktar TB2 Ukraine bị bắn hạ, cú sốc lớn trên chiến trường?

UAV Bayraktar TB2 Ukraine bị bắn hạ, cú sốc lớn trên chiến trường?

ANTD.VN - UAV Bayraktar TB2 Ukraine lần đầu tiên bị lực lượng ly khai miền Đông bắn hạ khi nó đang tiến hành hiệu chỉnh hỏa lực súng cối, báo chí Nga cho biết.