UAV Bayraktar TB2 Ukraine bị bắn hạ, cú sốc lớn trên chiến trường? ảnh 1UAV Bayraktar TB2 Ukraine bị bắn hạ, cú sốc lớn trên chiến trường? ảnh 2UAV Bayraktar TB2 Ukraine bị bắn hạ, cú sốc lớn trên chiến trường? ảnh 3UAV Bayraktar TB2 Ukraine bị bắn hạ, cú sốc lớn trên chiến trường? ảnh 4UAV Bayraktar TB2 Ukraine bị bắn hạ, cú sốc lớn trên chiến trường? ảnh 5UAV Bayraktar TB2 Ukraine bị bắn hạ, cú sốc lớn trên chiến trường? ảnh 6UAV Bayraktar TB2 Ukraine bị bắn hạ, cú sốc lớn trên chiến trường? ảnh 7UAV Bayraktar TB2 Ukraine bị bắn hạ, cú sốc lớn trên chiến trường? ảnh 8UAV Bayraktar TB2 Ukraine bị bắn hạ, cú sốc lớn trên chiến trường? ảnh 9UAV Bayraktar TB2 Ukraine bị bắn hạ, cú sốc lớn trên chiến trường? ảnh 10UAV Bayraktar TB2 Ukraine bị bắn hạ, cú sốc lớn trên chiến trường? ảnh 11UAV Bayraktar TB2 Ukraine bị bắn hạ, cú sốc lớn trên chiến trường? ảnh 12UAV Bayraktar TB2 Ukraine bị bắn hạ, cú sốc lớn trên chiến trường? ảnh 13UAV Bayraktar TB2 Ukraine bị bắn hạ, cú sốc lớn trên chiến trường? ảnh 14

UAV Bayraktar TB2 Ukraine bị bắn hạ, cú sốc lớn trên chiến trường?

ANTD.VN - UAV Bayraktar TB2 Ukraine lần đầu tiên bị lực lượng ly khai miền Đông bắn hạ khi nó đang tiến hành hiệu chỉnh hỏa lực súng cối, báo chí Nga cho biết.