Hệ thống Nord Stream 2 nhận chứng chỉ để chính thức hoạt động từ tháng 1/2022? ảnh 1Hệ thống Nord Stream 2 nhận chứng chỉ để chính thức hoạt động từ tháng 1/2022? ảnh 2Hệ thống Nord Stream 2 nhận chứng chỉ để chính thức hoạt động từ tháng 1/2022? ảnh 3Hệ thống Nord Stream 2 nhận chứng chỉ để chính thức hoạt động từ tháng 1/2022? ảnh 4Hệ thống Nord Stream 2 nhận chứng chỉ để chính thức hoạt động từ tháng 1/2022? ảnh 5Hệ thống Nord Stream 2 nhận chứng chỉ để chính thức hoạt động từ tháng 1/2022? ảnh 6Hệ thống Nord Stream 2 nhận chứng chỉ để chính thức hoạt động từ tháng 1/2022? ảnh 7Hệ thống Nord Stream 2 nhận chứng chỉ để chính thức hoạt động từ tháng 1/2022? ảnh 8Hệ thống Nord Stream 2 nhận chứng chỉ để chính thức hoạt động từ tháng 1/2022? ảnh 9Hệ thống Nord Stream 2 nhận chứng chỉ để chính thức hoạt động từ tháng 1/2022? ảnh 10Hệ thống Nord Stream 2 nhận chứng chỉ để chính thức hoạt động từ tháng 1/2022? ảnh 11Hệ thống Nord Stream 2 nhận chứng chỉ để chính thức hoạt động từ tháng 1/2022? ảnh 12Hệ thống Nord Stream 2 nhận chứng chỉ để chính thức hoạt động từ tháng 1/2022? ảnh 13Hệ thống Nord Stream 2 nhận chứng chỉ để chính thức hoạt động từ tháng 1/2022? ảnh 14

Hệ thống Nord Stream 2 nhận chứng chỉ để chính thức hoạt động từ tháng 1/2022?

ANTD.VN - Hệ thống Nord Stream 2 nhận chứng chỉ để đi vào vận hành ngay đầu năm 2022, đó là ý kiến của quan chức Đức, đồng thời cũng chính là kỳ vọng của Nga cho dự án nhiều chông gai này.