Cái bẫy của ly khai miền Đông sắp sập xuống đầu hàng ngàn binh sĩ UkraineCái bẫy của ly khai miền Đông sắp sập xuống đầu hàng ngàn binh sĩ UkraineCái bẫy của ly khai miền Đông sắp sập xuống đầu hàng ngàn binh sĩ UkraineCái bẫy của ly khai miền Đông sắp sập xuống đầu hàng ngàn binh sĩ UkraineCái bẫy của ly khai miền Đông sắp sập xuống đầu hàng ngàn binh sĩ UkraineCái bẫy của ly khai miền Đông sắp sập xuống đầu hàng ngàn binh sĩ UkraineCái bẫy của ly khai miền Đông sắp sập xuống đầu hàng ngàn binh sĩ UkraineCái bẫy của ly khai miền Đông sắp sập xuống đầu hàng ngàn binh sĩ UkraineCái bẫy của ly khai miền Đông sắp sập xuống đầu hàng ngàn binh sĩ UkraineCái bẫy của ly khai miền Đông sắp sập xuống đầu hàng ngàn binh sĩ UkraineCái bẫy của ly khai miền Đông sắp sập xuống đầu hàng ngàn binh sĩ UkraineCái bẫy của ly khai miền Đông sắp sập xuống đầu hàng ngàn binh sĩ UkraineCái bẫy của ly khai miền Đông sắp sập xuống đầu hàng ngàn binh sĩ UkraineCái bẫy của ly khai miền Đông sắp sập xuống đầu hàng ngàn binh sĩ Ukraine

Báo chí Nga

Cái bẫy của ly khai miền Đông sắp sập xuống đầu hàng ngàn binh sĩ Ukraine

ANTD.VN - Cái bẫy của ly khai miền Đông dự báo sắp sập xuống khi Quân đội Ukraine đã kéo hàng trăm xe tăng, xe bọc thép vào chính giữa vùng hỏa lực. Đây là phán đoán của báo chí Nga.