Tư lệnh quân đội Ukraine xác nhận đã tấn công căn cứ quân sự Nga ở CrimeaTư lệnh quân đội Ukraine xác nhận đã tấn công căn cứ quân sự Nga ở CrimeaTư lệnh quân đội Ukraine xác nhận đã tấn công căn cứ quân sự Nga ở CrimeaTư lệnh quân đội Ukraine xác nhận đã tấn công căn cứ quân sự Nga ở CrimeaTư lệnh quân đội Ukraine xác nhận đã tấn công căn cứ quân sự Nga ở CrimeaTư lệnh quân đội Ukraine xác nhận đã tấn công căn cứ quân sự Nga ở CrimeaTư lệnh quân đội Ukraine xác nhận đã tấn công căn cứ quân sự Nga ở CrimeaTư lệnh quân đội Ukraine xác nhận đã tấn công căn cứ quân sự Nga ở CrimeaTư lệnh quân đội Ukraine xác nhận đã tấn công căn cứ quân sự Nga ở CrimeaTư lệnh quân đội Ukraine xác nhận đã tấn công căn cứ quân sự Nga ở CrimeaTư lệnh quân đội Ukraine xác nhận đã tấn công căn cứ quân sự Nga ở CrimeaTư lệnh quân đội Ukraine xác nhận đã tấn công căn cứ quân sự Nga ở CrimeaTư lệnh quân đội Ukraine xác nhận đã tấn công căn cứ quân sự Nga ở CrimeaTư lệnh quân đội Ukraine xác nhận đã tấn công căn cứ quân sự Nga ở CrimeaTư lệnh quân đội Ukraine xác nhận đã tấn công căn cứ quân sự Nga ở CrimeaTư lệnh quân đội Ukraine xác nhận đã tấn công căn cứ quân sự Nga ở CrimeaTư lệnh quân đội Ukraine xác nhận đã tấn công căn cứ quân sự Nga ở CrimeaTư lệnh quân đội Ukraine xác nhận đã tấn công căn cứ quân sự Nga ở CrimeaTư lệnh quân đội Ukraine xác nhận đã tấn công căn cứ quân sự Nga ở CrimeaTư lệnh quân đội Ukraine xác nhận đã tấn công căn cứ quân sự Nga ở CrimeaTư lệnh quân đội Ukraine xác nhận đã tấn công căn cứ quân sự Nga ở Crimea

Tư lệnh quân đội Ukraine xác nhận đã tấn công căn cứ quân sự Nga ở Crimea

ANTD.VN -  Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Zaluzhnyy tuyên bố nhận trách nhiệm về loạt cuộc tập kích vào các căn cứ Nga trên bán đảo Crimea.