Tổng thống Putin khẳng định 'Cô lập Nga là bất khả thi'Tổng thống Putin khẳng định 'Cô lập Nga là bất khả thi'Tổng thống Putin khẳng định 'Cô lập Nga là bất khả thi'Tổng thống Putin khẳng định 'Cô lập Nga là bất khả thi'Tổng thống Putin khẳng định 'Cô lập Nga là bất khả thi'Tổng thống Putin khẳng định 'Cô lập Nga là bất khả thi'Tổng thống Putin khẳng định 'Cô lập Nga là bất khả thi'Tổng thống Putin khẳng định 'Cô lập Nga là bất khả thi'Tổng thống Putin khẳng định 'Cô lập Nga là bất khả thi'Tổng thống Putin khẳng định 'Cô lập Nga là bất khả thi'Tổng thống Putin khẳng định 'Cô lập Nga là bất khả thi'Tổng thống Putin khẳng định 'Cô lập Nga là bất khả thi'Tổng thống Putin khẳng định 'Cô lập Nga là bất khả thi'Tổng thống Putin khẳng định 'Cô lập Nga là bất khả thi'Tổng thống Putin khẳng định 'Cô lập Nga là bất khả thi'Tổng thống Putin khẳng định 'Cô lập Nga là bất khả thi'Tổng thống Putin khẳng định 'Cô lập Nga là bất khả thi'Tổng thống Putin khẳng định 'Cô lập Nga là bất khả thi'Tổng thống Putin khẳng định 'Cô lập Nga là bất khả thi'

Tổng thống Putin khẳng định 'Cô lập Nga là bất khả thi'

ANTD.VN - Tổng thống Vladimir Putin khẳng định việc cô lập Nga là bất khả thi, mặc dù Moscow phải đối mặt với các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây do chiến dịch quân sự ở Ukraine.