Ông Putin nói thỏa thuận ngũ cốc Ukraine là 'trò lừa bịp'Ông Putin nói thỏa thuận ngũ cốc Ukraine là 'trò lừa bịp'Ông Putin nói thỏa thuận ngũ cốc Ukraine là 'trò lừa bịp'Ông Putin nói thỏa thuận ngũ cốc Ukraine là 'trò lừa bịp'Ông Putin nói thỏa thuận ngũ cốc Ukraine là 'trò lừa bịp'Ông Putin nói thỏa thuận ngũ cốc Ukraine là 'trò lừa bịp'Ông Putin nói thỏa thuận ngũ cốc Ukraine là 'trò lừa bịp'Ông Putin nói thỏa thuận ngũ cốc Ukraine là 'trò lừa bịp'Ông Putin nói thỏa thuận ngũ cốc Ukraine là 'trò lừa bịp'Ông Putin nói thỏa thuận ngũ cốc Ukraine là 'trò lừa bịp'Ông Putin nói thỏa thuận ngũ cốc Ukraine là 'trò lừa bịp'Ông Putin nói thỏa thuận ngũ cốc Ukraine là 'trò lừa bịp'Ông Putin nói thỏa thuận ngũ cốc Ukraine là 'trò lừa bịp'Ông Putin nói thỏa thuận ngũ cốc Ukraine là 'trò lừa bịp'Ông Putin nói thỏa thuận ngũ cốc Ukraine là 'trò lừa bịp'Ông Putin nói thỏa thuận ngũ cốc Ukraine là 'trò lừa bịp'Ông Putin nói thỏa thuận ngũ cốc Ukraine là 'trò lừa bịp'Ông Putin nói thỏa thuận ngũ cốc Ukraine là 'trò lừa bịp'

Ông Putin nói thỏa thuận ngũ cốc Ukraine là 'trò lừa bịp'

ANTD.VN - Tổng thống Putin gọi thỏa thuận ngũ cốc Ukraine là "trò lừa bịp trơ tráo", khi phần lớn lương thực được chuyển tới EU, thay vì các nước nghèo nhất.