Tư lệnh Hải quân Canada phàn nàn 'không thể phát hiện tàu ngầm Nga'Tư lệnh Hải quân Canada phàn nàn 'không thể phát hiện tàu ngầm Nga'Tư lệnh Hải quân Canada phàn nàn 'không thể phát hiện tàu ngầm Nga'Tư lệnh Hải quân Canada phàn nàn 'không thể phát hiện tàu ngầm Nga'Tư lệnh Hải quân Canada phàn nàn 'không thể phát hiện tàu ngầm Nga'Tư lệnh Hải quân Canada phàn nàn 'không thể phát hiện tàu ngầm Nga'Tư lệnh Hải quân Canada phàn nàn 'không thể phát hiện tàu ngầm Nga'Tư lệnh Hải quân Canada phàn nàn 'không thể phát hiện tàu ngầm Nga'Tư lệnh Hải quân Canada phàn nàn 'không thể phát hiện tàu ngầm Nga'Tư lệnh Hải quân Canada phàn nàn 'không thể phát hiện tàu ngầm Nga'Tư lệnh Hải quân Canada phàn nàn 'không thể phát hiện tàu ngầm Nga'Tư lệnh Hải quân Canada phàn nàn 'không thể phát hiện tàu ngầm Nga'Tư lệnh Hải quân Canada phàn nàn 'không thể phát hiện tàu ngầm Nga'Tư lệnh Hải quân Canada phàn nàn 'không thể phát hiện tàu ngầm Nga'

Tư lệnh Hải quân Canada phàn nàn 'không thể phát hiện tàu ngầm Nga'

ANTD.VN - Hải quân Canada đang rơi vào tình trạng khó khăn nghiêm trọng, không còn đáp ứng được yêu cầu tác chiến.