Nga 'phủi bụi' tiêm kích MiG-35 bị bỏ quên và chuẩn bị cho thỏa thuận lớn?Nga 'phủi bụi' tiêm kích MiG-35 bị bỏ quên và chuẩn bị cho thỏa thuận lớn?Nga 'phủi bụi' tiêm kích MiG-35 bị bỏ quên và chuẩn bị cho thỏa thuận lớn?Nga 'phủi bụi' tiêm kích MiG-35 bị bỏ quên và chuẩn bị cho thỏa thuận lớn?Nga 'phủi bụi' tiêm kích MiG-35 bị bỏ quên và chuẩn bị cho thỏa thuận lớn?Nga 'phủi bụi' tiêm kích MiG-35 bị bỏ quên và chuẩn bị cho thỏa thuận lớn?Nga 'phủi bụi' tiêm kích MiG-35 bị bỏ quên và chuẩn bị cho thỏa thuận lớn?Nga 'phủi bụi' tiêm kích MiG-35 bị bỏ quên và chuẩn bị cho thỏa thuận lớn?Nga 'phủi bụi' tiêm kích MiG-35 bị bỏ quên và chuẩn bị cho thỏa thuận lớn?Nga 'phủi bụi' tiêm kích MiG-35 bị bỏ quên và chuẩn bị cho thỏa thuận lớn?Nga 'phủi bụi' tiêm kích MiG-35 bị bỏ quên và chuẩn bị cho thỏa thuận lớn?Nga 'phủi bụi' tiêm kích MiG-35 bị bỏ quên và chuẩn bị cho thỏa thuận lớn?Nga 'phủi bụi' tiêm kích MiG-35 bị bỏ quên và chuẩn bị cho thỏa thuận lớn?Nga 'phủi bụi' tiêm kích MiG-35 bị bỏ quên và chuẩn bị cho thỏa thuận lớn?Nga 'phủi bụi' tiêm kích MiG-35 bị bỏ quên và chuẩn bị cho thỏa thuận lớn?Nga 'phủi bụi' tiêm kích MiG-35 bị bỏ quên và chuẩn bị cho thỏa thuận lớn?Nga 'phủi bụi' tiêm kích MiG-35 bị bỏ quên và chuẩn bị cho thỏa thuận lớn?Nga 'phủi bụi' tiêm kích MiG-35 bị bỏ quên và chuẩn bị cho thỏa thuận lớn?

Nga 'phủi bụi' tiêm kích MiG-35 bị bỏ quên và chuẩn bị cho thỏa thuận lớn?

ANTD.VN - Chỉ cách đây 1 năm, nhiều chuyên gia đã tiên đoán về sự sụp đổ của tiêm kích MiG-35 thuộc thế hệ 4++, nhưng giờ đây mọi việc đã khác.