Từ 1/7: Sổ đỏ sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước cũ có phải đổi lại?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ 1/7 tới , Luật Căn cước 2023 chính thức có hiệu lực và chứng minh nhân dân sẽ bị ‘khai tử’ từ đầu năm 2025. Vậy, các giấy tờ có giá trị pháp lý sử dụng thông tin từ CMND hoặc căn cước cũ như sổ đỏ có phải thay đổi theo?

Theo Khoản 2, 3 Điều 46 Luật Căn cước 2023, chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến sau 31/12/2024 thì có giá trị sử dụng đến hết 31/12/2024. Đối với chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ 15/1/2024 đến trước ngày 30/6/2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2024.

Song, các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân sẽ vẫn được giữ nguyên giá trị sử dụng. Cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân trong giấy tờ đã cấp.

Như vậy, các giấy tờ có giá trị pháp lý sử dụng thông tin từ CMND thì sẽ không phải thay đổi từ 1/7/2024 nếu người dân không có yêu cầu.

Về phí làm thẻ căn cước, từ 1/7 người dân được cấp thẻ căn cước mới theo Luật Căn cước 2023.

Khi đó, nếu công dân thuộc đối tượng được cấp thẻ căn cước lần đầu, bao gồm công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi và công dân Việt Nam dưới 14 tuổi thì sẽ không cần phải nộp lệ phí, nghĩa là được miễn phí.

Với các trường hợp còn lại, khi cấp đổi từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân (gồm mã vạch hoặc gắn chíp) sang thẻ căn cước và cấp lại thẻ căn cước thì phải nộp lệ phí theo quy định, trừ những trường hợp sau:

Cấp đổi thẻ căn cước theo quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 24 Luật Căn cước 2023, gồm: Cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi; Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính;

Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước do lỗi của cơ quan quản lý căn cước.

Như vậy, từ 1/7, khi làm thẻ căn cước, tùy vào từng trường hợp thì người dân có sẽ được miễn phí hoặc phải nộp phí theo quy định.

Với trường hợp phải nộp phí, theo Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC, mức phí làm thẻ căn cước được quy định cụ thể như sau:

Công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân: 30.000 đồng/thẻ Căn cước công dân;

Đổi thẻ Căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 50.000 đồng/thẻ Căn cước công dân;

Cấp lại thẻ Căn cước công dân khi bị mất thẻ Căn cước công dân, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam 70.000 đồng/thẻ Căn cước công dân (theo Khoản 2, 3 Điều 38 Luật Căn cước 2023).