Sẽ thu thập số điện thoại, email cá nhân từ 1-7?

Sẽ thu thập số điện thoại, email cá nhân từ 1-7?

ANTD.VN - Theo Luật Căn cước, từ 1-7 tới, ngoài họ tên khai sinh, quê quán, nhóm máu…cơ quan chức năng sẽ thu thập số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của công dân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.