Trung Quốc có kế hoạch đóng thêm hàng loạt khu trục hạm mạnh nhất thế giớiTrung Quốc có kế hoạch đóng thêm hàng loạt khu trục hạm mạnh nhất thế giớiTrung Quốc có kế hoạch đóng thêm hàng loạt khu trục hạm mạnh nhất thế giớiTrung Quốc có kế hoạch đóng thêm hàng loạt khu trục hạm mạnh nhất thế giớiTrung Quốc có kế hoạch đóng thêm hàng loạt khu trục hạm mạnh nhất thế giớiTrung Quốc có kế hoạch đóng thêm hàng loạt khu trục hạm mạnh nhất thế giớiTrung Quốc có kế hoạch đóng thêm hàng loạt khu trục hạm mạnh nhất thế giớiTrung Quốc có kế hoạch đóng thêm hàng loạt khu trục hạm mạnh nhất thế giớiTrung Quốc có kế hoạch đóng thêm hàng loạt khu trục hạm mạnh nhất thế giớiTrung Quốc có kế hoạch đóng thêm hàng loạt khu trục hạm mạnh nhất thế giớiTrung Quốc có kế hoạch đóng thêm hàng loạt khu trục hạm mạnh nhất thế giớiTrung Quốc có kế hoạch đóng thêm hàng loạt khu trục hạm mạnh nhất thế giớiTrung Quốc có kế hoạch đóng thêm hàng loạt khu trục hạm mạnh nhất thế giớiTrung Quốc có kế hoạch đóng thêm hàng loạt khu trục hạm mạnh nhất thế giới

Trung Quốc có kế hoạch đóng thêm hàng loạt khu trục hạm mạnh nhất thế giới

ANTD.VN - Khu trục hạm mạnh nhất thế giới của Trung Quốc - chiếc Type 055 sẽ tiếp tục được đóng mới thay vì bị dừng lại như dự đoán trước đó.