Trực thăng siêu dị V-22 Osprey chở theo 8 binh sĩ rơi xuống biển Nhật BảnTrực thăng siêu dị V-22 Osprey chở theo 8 binh sĩ rơi xuống biển Nhật BảnTrực thăng siêu dị V-22 Osprey chở theo 8 binh sĩ rơi xuống biển Nhật BảnTrực thăng siêu dị V-22 Osprey chở theo 8 binh sĩ rơi xuống biển Nhật BảnTrực thăng siêu dị V-22 Osprey chở theo 8 binh sĩ rơi xuống biển Nhật BảnTrực thăng siêu dị V-22 Osprey chở theo 8 binh sĩ rơi xuống biển Nhật BảnTrực thăng siêu dị V-22 Osprey chở theo 8 binh sĩ rơi xuống biển Nhật BảnTrực thăng siêu dị V-22 Osprey chở theo 8 binh sĩ rơi xuống biển Nhật BảnTrực thăng siêu dị V-22 Osprey chở theo 8 binh sĩ rơi xuống biển Nhật BảnTrực thăng siêu dị V-22 Osprey chở theo 8 binh sĩ rơi xuống biển Nhật BảnTrực thăng siêu dị V-22 Osprey chở theo 8 binh sĩ rơi xuống biển Nhật BảnTrực thăng siêu dị V-22 Osprey chở theo 8 binh sĩ rơi xuống biển Nhật BảnTrực thăng siêu dị V-22 Osprey chở theo 8 binh sĩ rơi xuống biển Nhật BảnTrực thăng siêu dị V-22 Osprey chở theo 8 binh sĩ rơi xuống biển Nhật BảnTrực thăng siêu dị V-22 Osprey chở theo 8 binh sĩ rơi xuống biển Nhật BảnTrực thăng siêu dị V-22 Osprey chở theo 8 binh sĩ rơi xuống biển Nhật BảnTrực thăng siêu dị V-22 Osprey chở theo 8 binh sĩ rơi xuống biển Nhật BảnTrực thăng siêu dị V-22 Osprey chở theo 8 binh sĩ rơi xuống biển Nhật BảnTrực thăng siêu dị V-22 Osprey chở theo 8 binh sĩ rơi xuống biển Nhật Bản

Trực thăng siêu dị V-22 Osprey chở theo 8 binh sĩ rơi xuống biển Nhật Bản

ANTD.VN - Trực thăng siêu dị V-22 Osprey chở theo 8 binh sĩ gặp sự cố rơi xuống vùng biển gần đảo Yakushima của Nhật Bản. Công tác cứu hộ đang diễn ra.