Hải quân Nga nhận thêm tàu ngầm 'hố đen đại dương' Kilo cực hiện đạiHải quân Nga nhận thêm tàu ngầm 'hố đen đại dương' Kilo cực hiện đạiHải quân Nga nhận thêm tàu ngầm 'hố đen đại dương' Kilo cực hiện đạiHải quân Nga nhận thêm tàu ngầm 'hố đen đại dương' Kilo cực hiện đạiHải quân Nga nhận thêm tàu ngầm 'hố đen đại dương' Kilo cực hiện đạiHải quân Nga nhận thêm tàu ngầm 'hố đen đại dương' Kilo cực hiện đạiHải quân Nga nhận thêm tàu ngầm 'hố đen đại dương' Kilo cực hiện đạiHải quân Nga nhận thêm tàu ngầm 'hố đen đại dương' Kilo cực hiện đạiHải quân Nga nhận thêm tàu ngầm 'hố đen đại dương' Kilo cực hiện đạiHải quân Nga nhận thêm tàu ngầm 'hố đen đại dương' Kilo cực hiện đạiHải quân Nga nhận thêm tàu ngầm 'hố đen đại dương' Kilo cực hiện đạiHải quân Nga nhận thêm tàu ngầm 'hố đen đại dương' Kilo cực hiện đạiHải quân Nga nhận thêm tàu ngầm 'hố đen đại dương' Kilo cực hiện đạiHải quân Nga nhận thêm tàu ngầm 'hố đen đại dương' Kilo cực hiện đạiHải quân Nga nhận thêm tàu ngầm 'hố đen đại dương' Kilo cực hiện đạiHải quân Nga nhận thêm tàu ngầm 'hố đen đại dương' Kilo cực hiện đạiHải quân Nga nhận thêm tàu ngầm 'hố đen đại dương' Kilo cực hiện đạiHải quân Nga nhận thêm tàu ngầm 'hố đen đại dương' Kilo cực hiện đạiHải quân Nga nhận thêm tàu ngầm 'hố đen đại dương' Kilo cực hiện đạiHải quân Nga nhận thêm tàu ngầm 'hố đen đại dương' Kilo cực hiện đạiHải quân Nga nhận thêm tàu ngầm 'hố đen đại dương' Kilo cực hiện đạiHải quân Nga nhận thêm tàu ngầm 'hố đen đại dương' Kilo cực hiện đạiHải quân Nga nhận thêm tàu ngầm 'hố đen đại dương' Kilo cực hiện đạiHải quân Nga nhận thêm tàu ngầm 'hố đen đại dương' Kilo cực hiện đại

Hải quân Nga nhận thêm tàu ngầm 'hố đen đại dương' Kilo cực hiện đại

ANTD.VN -  Hãng tin RIA Novosti của Nga ngày 28/11 cho biết, Hải quân Nga vừa tiếp nhận tàu ngầm chạy bằng diesel-điện mang tên Mozhaysk thuộc lớp Kilo 636.3 còn được biết tới "hố đen đại dương", chiếc tàu này sẽ gia nhập biên chế Hạm đội Thái Bình Dương.