Triều Tiên thành công khi chế tạo được 'đoàn tàu tử thần Liên Xô'?Triều Tiên thành công khi chế tạo được 'đoàn tàu tử thần Liên Xô'?Triều Tiên thành công khi chế tạo được 'đoàn tàu tử thần Liên Xô'?Triều Tiên thành công khi chế tạo được 'đoàn tàu tử thần Liên Xô'?Triều Tiên thành công khi chế tạo được 'đoàn tàu tử thần Liên Xô'?Triều Tiên thành công khi chế tạo được 'đoàn tàu tử thần Liên Xô'?Triều Tiên thành công khi chế tạo được 'đoàn tàu tử thần Liên Xô'?Triều Tiên thành công khi chế tạo được 'đoàn tàu tử thần Liên Xô'?Triều Tiên thành công khi chế tạo được 'đoàn tàu tử thần Liên Xô'?Triều Tiên thành công khi chế tạo được 'đoàn tàu tử thần Liên Xô'?Triều Tiên thành công khi chế tạo được 'đoàn tàu tử thần Liên Xô'?Triều Tiên thành công khi chế tạo được 'đoàn tàu tử thần Liên Xô'?Triều Tiên thành công khi chế tạo được 'đoàn tàu tử thần Liên Xô'?Triều Tiên thành công khi chế tạo được 'đoàn tàu tử thần Liên Xô'?Triều Tiên thành công khi chế tạo được 'đoàn tàu tử thần Liên Xô'?Triều Tiên thành công khi chế tạo được 'đoàn tàu tử thần Liên Xô'?Triều Tiên thành công khi chế tạo được 'đoàn tàu tử thần Liên Xô'?Triều Tiên thành công khi chế tạo được 'đoàn tàu tử thần Liên Xô'?Triều Tiên thành công khi chế tạo được 'đoàn tàu tử thần Liên Xô'?Triều Tiên thành công khi chế tạo được 'đoàn tàu tử thần Liên Xô'?Triều Tiên thành công khi chế tạo được 'đoàn tàu tử thần Liên Xô'?Triều Tiên thành công khi chế tạo được 'đoàn tàu tử thần Liên Xô'?Triều Tiên thành công khi chế tạo được 'đoàn tàu tử thần Liên Xô'?Triều Tiên thành công khi chế tạo được 'đoàn tàu tử thần Liên Xô'?

Triều Tiên thành công khi chế tạo được 'đoàn tàu tử thần Liên Xô'?

ANTD.VN - Triều Tiên thông báo phóng hai tên lửa từ bệ phóng trên tàu hỏa và đánh trúng mục tiêu ở bờ biển phía đông hôm 14/1. Việc phát triển thành công vũ khí này khiến người ta nhớ đến Barguzin, loại vũ khí biết đến với tên gọi, đoàn tàu hạt nhân hay đoàn tàu tử thần của Liên Xô