Siêu tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới, kỳ quan công nghệ quân sự Liên XôSiêu tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới, kỳ quan công nghệ quân sự Liên XôSiêu tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới, kỳ quan công nghệ quân sự Liên XôSiêu tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới, kỳ quan công nghệ quân sự Liên XôSiêu tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới, kỳ quan công nghệ quân sự Liên XôSiêu tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới, kỳ quan công nghệ quân sự Liên XôSiêu tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới, kỳ quan công nghệ quân sự Liên XôSiêu tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới, kỳ quan công nghệ quân sự Liên XôSiêu tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới, kỳ quan công nghệ quân sự Liên XôSiêu tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới, kỳ quan công nghệ quân sự Liên XôSiêu tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới, kỳ quan công nghệ quân sự Liên XôSiêu tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới, kỳ quan công nghệ quân sự Liên XôSiêu tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới, kỳ quan công nghệ quân sự Liên XôSiêu tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới, kỳ quan công nghệ quân sự Liên XôSiêu tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới, kỳ quan công nghệ quân sự Liên XôSiêu tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới, kỳ quan công nghệ quân sự Liên Xô

Siêu tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới, kỳ quan công nghệ quân sự Liên Xô

ANTD.VN -  Với lượng giãn nước hơn 500 tấn, Zubr được coi là siêu tàu đổ bộ đệm khí lớn nhất thế giới hiện nay, hiện loại vũ khí uy lực này đang có trong biên chế của Nga, Trung Quốc và Hy Lạp.