Bất ngờ Taliban đòi Tajikistan, Uzbekistan trả máy bayBất ngờ Taliban đòi Tajikistan, Uzbekistan trả máy bayBất ngờ Taliban đòi Tajikistan, Uzbekistan trả máy bayBất ngờ Taliban đòi Tajikistan, Uzbekistan trả máy bayBất ngờ Taliban đòi Tajikistan, Uzbekistan trả máy bayBất ngờ Taliban đòi Tajikistan, Uzbekistan trả máy bayBất ngờ Taliban đòi Tajikistan, Uzbekistan trả máy bayBất ngờ Taliban đòi Tajikistan, Uzbekistan trả máy bayBất ngờ Taliban đòi Tajikistan, Uzbekistan trả máy bayBất ngờ Taliban đòi Tajikistan, Uzbekistan trả máy bayBất ngờ Taliban đòi Tajikistan, Uzbekistan trả máy bayBất ngờ Taliban đòi Tajikistan, Uzbekistan trả máy bayBất ngờ Taliban đòi Tajikistan, Uzbekistan trả máy bayBất ngờ Taliban đòi Tajikistan, Uzbekistan trả máy bayBất ngờ Taliban đòi Tajikistan, Uzbekistan trả máy bayBất ngờ Taliban đòi Tajikistan, Uzbekistan trả máy bayBất ngờ Taliban đòi Tajikistan, Uzbekistan trả máy bayBất ngờ Taliban đòi Tajikistan, Uzbekistan trả máy bayBất ngờ Taliban đòi Tajikistan, Uzbekistan trả máy bay

Bất ngờ Taliban đòi Tajikistan, Uzbekistan trả máy bay

ANTD.VN - Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan dưới thời Taliban vừa lên tiếng yêu cầu hai nước Tajikistan, Uzbekistan trả lại các máy bay quân sự do phi công của chế độ cũ bỏ chạy, bay qua các nước này.