Triển khai hiệu quả công tác tổng kiểm tra rà soát nhân khẩu tạm trú

ANTD.VN -  Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Hà Nội vừa tổ chức hội nghị phổ biến một số nội dung trọng tâm Thông tư 66 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Luật Cư trú và Kế hoạch 368 của CATP tuyên truyền, hướng dẫn công tác đăng ký tạm trú và tổng kiểm tra, rà soát nhân khẩu tạm trú trên địa bàn.