Cập nhật kịp thời biến động nhân khẩu tạm trú lên hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 30-11, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị phổ biến một số nội dung trọng tâm thông tư mới của Bộ Công an, hướng dẫn thi hành Luật Cư trú và kế hoạch tổng kiểm tra rà soát nhân khẩu tạm trú.

Ngày 17-11-2023, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 66 sửa đổi một số điều của Thông tư 55 ngày 15-5-2021 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư số 56 ngày 15-5-2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký quản lý cư trú; Thông tư số 57 ngày 15-5-2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP chỉ đạo tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP chỉ đạo tại hội nghị

Ngày 22-11-2023, CATP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 368 tuyên truyền, hướng dẫn công tác đăng ký tạm trú và tổng kiểm tra, rà soát nhân khẩu tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tại hội nghị, Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, CATP Hà Nội đã quán triệt một số nội dung cơ bản của Thông tư 66 và triển khai Kế hoạch 368 đến chỉ huy Công an các quận, huyện, thị xã.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch 368 là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, người dân, chủ cơ sở kinh doanh nhà cho thuê, chủ nhà trọ... về các quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo thông tin về cư trú và khai báo tạm trú của người nước ngoài, tạo thành thói quen ý thức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về cư trú khi công dân có sự thay đổi nơi về nơi cư trú và khi cho người nước ngoài thuê nhà để ở.

Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, CATP Hà Nội quán triệt những nội dung cơ bản của Thông tư 66 và Kế hoạch 368

Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, CATP Hà Nội quán triệt những nội dung cơ bản của Thông tư 66 và Kế hoạch 368

Thông qua tổng rà soát nhân khẩu tạm trú, đẩy mạnh công tác làm sạch dữ liệu dân cư; cấp CCCD; định danh và xác thực điện tử; đấu tranh phòng ngừa tội phạm, thực hiện hiệu quả Đề án 06; kịp thời tham mưu cho chính quyền cơ sở triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội…

Để thực hiện hiệu quả Thông tư 66 và Kế hoạch số 368, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc phổ biến, quán triệt tới toàn thể CBCS, đặc biệc là lực lượng tiếp dân về các điểm mới, hiệu lực thi hành của Thông tư số 66 để nắm chắc các quy định, nâng cao trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

“Quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 368 phải phân công rõ người, rõ việc; đề cao trách nhiệm người đứng đầu Công an các cấp; khắc phục mọi tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ theo lộ trình đã đề ra. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao để giải quyết nhanh nhất những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện” - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Cùng với đó, công an các đơn vị cần tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các tổ chức chính trị, ban ngành, đoàn thể, Tổ công tác Đề án 06, ban quản lý, ban quản trị tòa nhà chung cư, khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn tham gia phối hợp trong công tác rà soát, tuyên truyền các quy định của pháp luật về cư trú và các quy định của pháp luật liên quan đến công tác khai báo tạm trú của người nước ngoài cư trú trên địa bàn quản lý.

Tổ chức hiệu quả công tác điều tra cơ bản, phải bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao tại Kế hoạch để tập trung triển khai thực hiện, hoàn thành theo đúng lộ trình và thời gian quy định, đảm bảo số liệu điều tra cơ bản phải chính xác, không để sót, lọt nhân khẩu đang tạm trú thực tế trên địa bàn.

“Giao Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH thường xuyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tăng cường công tác đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, phúc tra và có đánh giá cụ thể kết quả thực hiện của các đơn vị, tiếp tục tham mưu, đề xuất Giám đốc CATP đối với những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện” - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky giao nhiệm vụ.