Tranh nude khắc gỗ của Trần Giang NamTranh nude khắc gỗ của Trần Giang NamTranh nude khắc gỗ của Trần Giang NamTranh nude khắc gỗ của Trần Giang NamTranh nude khắc gỗ của Trần Giang NamTranh nude khắc gỗ của Trần Giang NamTranh nude khắc gỗ của Trần Giang NamTranh nude khắc gỗ của Trần Giang NamTranh nude khắc gỗ của Trần Giang NamTranh nude khắc gỗ của Trần Giang NamTranh nude khắc gỗ của Trần Giang NamTranh nude khắc gỗ của Trần Giang NamTranh nude khắc gỗ của Trần Giang NamTranh nude khắc gỗ của Trần Giang NamTranh nude khắc gỗ của Trần Giang NamTranh nude khắc gỗ của Trần Giang Nam

Tranh nude khắc gỗ của Trần Giang Nam

ANTD.VN - Có niềm say mê với thể loại tranh khắc gỗ, Trần Giang Nam đã gặt hái được không ít thành công. Đặc biệt, các bức tranh nude khắc gỗ của anh hướng tới những cô gái thôn quê e ấp và dịu dàng.