'Tối hậu thư' gửi tới Liên Hợp Quốc sẽ mang lại chiến thắng cho Nga trước phương Tây? ảnh 1'Tối hậu thư' gửi tới Liên Hợp Quốc sẽ mang lại chiến thắng cho Nga trước phương Tây? ảnh 2'Tối hậu thư' gửi tới Liên Hợp Quốc sẽ mang lại chiến thắng cho Nga trước phương Tây? ảnh 3'Tối hậu thư' gửi tới Liên Hợp Quốc sẽ mang lại chiến thắng cho Nga trước phương Tây? ảnh 4'Tối hậu thư' gửi tới Liên Hợp Quốc sẽ mang lại chiến thắng cho Nga trước phương Tây? ảnh 5'Tối hậu thư' gửi tới Liên Hợp Quốc sẽ mang lại chiến thắng cho Nga trước phương Tây? ảnh 6'Tối hậu thư' gửi tới Liên Hợp Quốc sẽ mang lại chiến thắng cho Nga trước phương Tây? ảnh 7'Tối hậu thư' gửi tới Liên Hợp Quốc sẽ mang lại chiến thắng cho Nga trước phương Tây? ảnh 8'Tối hậu thư' gửi tới Liên Hợp Quốc sẽ mang lại chiến thắng cho Nga trước phương Tây? ảnh 9'Tối hậu thư' gửi tới Liên Hợp Quốc sẽ mang lại chiến thắng cho Nga trước phương Tây? ảnh 10'Tối hậu thư' gửi tới Liên Hợp Quốc sẽ mang lại chiến thắng cho Nga trước phương Tây? ảnh 11'Tối hậu thư' gửi tới Liên Hợp Quốc sẽ mang lại chiến thắng cho Nga trước phương Tây? ảnh 12'Tối hậu thư' gửi tới Liên Hợp Quốc sẽ mang lại chiến thắng cho Nga trước phương Tây? ảnh 13'Tối hậu thư' gửi tới Liên Hợp Quốc sẽ mang lại chiến thắng cho Nga trước phương Tây? ảnh 14

'Tối hậu thư' gửi tới Liên Hợp Quốc sẽ mang lại chiến thắng cho Nga trước phương Tây?

ANTD.VN - Nga đã gửi tối hậu thư với lời lẽ đanh thép tới Liên Hợp Quốc nhằm buộc phương Tây phải dỡ bỏ các hạn chế đối với mình.