Toàn cảnh các màn trình diễn sôi động tại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+2022Toàn cảnh các màn trình diễn sôi động tại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+2022Toàn cảnh các màn trình diễn sôi động tại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+2022Toàn cảnh các màn trình diễn sôi động tại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+2022Toàn cảnh các màn trình diễn sôi động tại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+2022Toàn cảnh các màn trình diễn sôi động tại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+2022Toàn cảnh các màn trình diễn sôi động tại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+2022Toàn cảnh các màn trình diễn sôi động tại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+2022Toàn cảnh các màn trình diễn sôi động tại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+2022Toàn cảnh các màn trình diễn sôi động tại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+2022Toàn cảnh các màn trình diễn sôi động tại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+2022Toàn cảnh các màn trình diễn sôi động tại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+2022Toàn cảnh các màn trình diễn sôi động tại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+2022Toàn cảnh các màn trình diễn sôi động tại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+2022Toàn cảnh các màn trình diễn sôi động tại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+2022

Toàn cảnh các màn trình diễn sôi động tại Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+2022

ANTD.VN - 8 đoàn nhạc Cảnh sát đến từ: Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Lào, Myanmar, Brunei và 2 đoàn nhạc Việt Nam là đoàn nhạc Cảnh sát nhân dân và đoàn nhạc Quân đội nhân dân, đã làm không khí phố đi bộ Hồ Gươm vào dịp cuối tuần trở nên đặc biệt sôi động. Chương trình Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN + 2022 vừa diễn ra sáng ngày 9/7 tại Hà Nội.